Görmez: İcma, dini reforme etme çabaları önünde kalkandır

İSTANBUL - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, icmaın dini reforme etme çabalarının önünde koruyucu kalkan görevini kıyamete kadar ifa edeceğini söyledi.

İstanbul Kongre Merkezinde devam eden ‘Ortak yol haritası icma ve kolektif şuur’ konulu sempozyumda konuşan Görmez, Kazan’dan Timbuktu’ya, Marakeş’ten Kuala Lumpur’a kadar uzanan coğrafyada yaşayan, kökenleri, dilleri ve kültürleri birbirinden farklı olan Müslümanların dinini öğrenmek için aynı kaynaklara dayanmakta olduğunu ifade etti.

Dünyanın 80’e yakın ülkesinde çok sayıda alim ve akademisyenin de iştirak ettiği sempozyumda konuşan Görmez, dinin temel esaslarının, ana omurgasının tespit ve aktarımı sahabe dönemi müçtehitlerinin gerçekleştirdiği icma ile sağlandığını kaydetti. Görmez, icmaın gerçekleştirdiği fonksiyonlarının ise dinin temel esaslarının doğru olarak tespit edilmesi ve yeni meseleler için sunulan çözümler üzerinde birliğin sağlanması şeklinde değerlenebileceğini aktardı.

Görmez "İcma ile ilgili olarak İslam ümmetinin iki temel vazifesi var: Bunlardan birincisi icma ile tespit edilmiş temel esaslara sıkı sıkıya sarılmak ve bu çerçeveyi zorlayan sübjektif eğilimlere yol vermemek. İkinci olarak da geleceğe yönelik meselelerin çözümünde vazgeçilmez önemi olan içtihat müessesine işlerlik kazandırmak ve ortaya konan içtihatlar üzerinde mümkün olduğu kadar geniş temelli bir görüş birliğini gerçekleştirmektir.” dedi.

Görmez, şöyle devam etti: “Özellikle insanı ve bize emanet edilen dünyayı ilgilendiren konularda pek çok olumsuzluğun yaşandığı günümüzde bu sorumluluk kendisini daha baskın bir şekilde hissettirmektedir. İslam ümmeti, bu sorumluluğu yerine getirebilmek için Yüce Rabbimizin inayet ve tevfikine bugün, her zamankinden daha çok muhtaçtır.”

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, icmaın Müslüman bilincinde tarihi ve teşrii işlevi bulunduğunu kaydetti. Görmez, “İcmaın esas önemli işlevi birincisidir ve bu, ortak bir ümmet kimliği oluşturmanın da anahtarıdır. Zira bununla dinin ana unsurlarının tek bir biçimde anlaşılıp yine bununla yeknesak bir uygulama halinde izahı sağlanmaktadır. Bu işleviyle icma, aynı zamanda dini reforme etme çabalarının önünde koruyucu bir kalkan görevini de ifa etmiş, kıyamet sabahına kadar da ifa etmeye devam edecektir." diye konuştu.

(CİHAN)

Görmez: İcma, dini reforme etme çabaları önünde kalkandır Görmez: İcma, dini reforme etme çabaları önünde kalkandır Görmez: İcma, dini reforme etme çabaları önünde kalkandır Görmez: İcma, dini reforme etme çabaları önünde kalkandır

27 Nisan 2013 Haberleri 1 2 3 4 5