Dişteki çürük kalbi vuruyor

İSTANBUL - Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Taner Yücel, dişteki çürük ve diş eti hastalıklarının kalp açısından yüksek risk faktörü olduğunu söyledi. Yücel, "Dişte çürüğe ve enfeksiyona neden olan bakteriler ve bakteri ürünleri, kan dolaşımına katılarak kalp dokularına kadar taşınabiliyor. Ve bu durum ne yazık ki yüksek ölüm oranına sahip bakteriyel endokardit ile sonlanabiliyor.’’ dedi

Dünya Sağlık Örgütü, diş çürüğü ve diş eti hastalıklarını kardiyovasküler hastalıklar başta olmak üzere genel sağlığı tehdit eden enfeksiyonlar arasında sayıyor. Ülkemizde yapılan araştırmalar ise, diş hastalıklarının genel sağlık üzerinde ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor. Buna göre 35-44 yaş arasındaki yetişkinlerde yüzde 75,8 oranda çürüğe, yüzde 62.2 oranda ise diş eti hastalığına rastlanıyor.

Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Taner Yücel, kalp haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, ağızdaki tehlikeye dikkat çekti. Prof. Yücel, diş çürüğü ve dişeti hastalıklarına neden olan bakterilerin kalp damar hastalıklarını yüksek risk faktörü ile nasıl tehdit ettiğini şöyle anlattı: "Ülkemizde yaşı 20’nin üzerinde olan her 1000 erkekten 90’nında ve kadınların 71’inde kalp ve damar hastalığı mevcut. Kalp damar hastalıklarında enfeksiyöz nedenler yüksek risk faktörü olarak değerlendirilirken, diş çürüğü ve diş eti hastalıklarına neden olan bakteriler bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Kronik dişeti hastalığı ve çürük enfeksiyonlarının ateroskleroz ve kalp hastalığı açısından risk faktörü olabildiği ileri sürülmektedir."

Özellikle dişleri saran dişeti ve periodontal dokuların kronik enfeksiyonu olan periodontitis, kalp kapakçık iltihabı ve eklem romatizması gibi sistemik iltihabi hastalıklarda artışa sebep olduğunu kaydeden Yücel, "Ağız ortamında bulunan çürük ve dişeti hastalığına neden olan bu bakteriler ve bakteri ürünleri kan dolaşımına katılarak kalp dokularına kadar taşınabilmektedir ve bu durum ne yazık ki yüksek ölüm oranına sahip olan bakteriyel endokardit ile sonlanabilmektedir. Diş fırçalama, diş ipi kullanma gibi dişeti kanamasına neden olan basit işlemlerin bile bu bakteriyemi riskini arttıracağı düşünülürse dişlerin yüzeylerinde biriken bakteri plağının nasıl potansiyel bir tehdit oluşturabildiği gözardı edilmemelidir.’’ diye konuştu.

DİŞTEKİ MİKROORGANİZMALAR, DAMAR YOLUYLA YAYILIYOR

Taner Yücel, kalp ve kapak hastalığı olan hastalarda dental işlemler sırasında bu mikroorganizmaların damar yolu ile yayılmasını engellemenin oldukça önem taşıdığına dikkat çekti. Yücel, "Bu hastaların dental girişimleri öncesinde mutlaka diş hekimlerini sahip oldukları hastalık hakkında bilgilendirmeleri gerekirken, dental işlemler öncesi mutlaka koruyucu ilaç tedavileri altında dental tedavileri gerekli tıbbi konsultasyonlar dahilinde gerçekleştirilmelidir. Çürük ve diş eti iltihabına sahip bireylerin mutlaka kardiyovasküler hastalıkların artan olası riskleri konusunda bilgilendirilmeleri ve risk grubu bireylerin ağız ve diş sağlıklarının optimal duruma getirilmesinin yanı sıra bu kişilerin tıbbi yönden de değerlendirilmeleri önerilmelidir. Şüphesiz periodontitis ve diğer ağız-diş enfeksiyonlarının asıl sebebi olan kötü ağız hijyeninin düzeltilmesi bu tip enfeksiyonların ve bağlantılı olduğu kalp-damar hastalıklarının oluşma riskinin azalması sağlanmalıdır.’’ ifadelerini kullandı.(CİHAN)

Dişteki çürük kalbi vuruyor

12 Nisan 2013 Haberleri 1 2 3 4 5