4. Yargı Paketi yasalaştı

ANKARA - Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi. Öte yandan görüşmeler sırasında AKP, BDP, CHP ve MHP’nin ortak önergesi ile, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’na, "7 Kasım 1982 tarihinden önce işlemiş olduğu bir suç dolayısı ile hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olan kişi hakkında mahkum olduğu cezanın infazı sürecinde koşulla salıverildikten sonra deneme süresi içinde işlediği yeni bir suç nedeniyle koşullu salıverilme kararı geri alınmaz” maddesi eklendi.

(CİHAN)


11 Nisan 2013 Haberleri 1 2 3 4 5