MEB'den 'Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları' yarışması

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi ile ilgili etkinlik yarışması düzenleyecek. Bakanlığa bağlı resmi ve özel tüm ilk ve ortaöğretimdeki öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra velilerde katılabilecek. Etkinlikler, demokrasi, demokrasi kültürü, hukukun üstünlüğü,çeşitlilik ve çoğulculuk, insan hak ve özgürlükleri,sorumluluk, yönetim ve siyaset, eşitlik, özgürlük, medya, aktif katılım, farklılıklara saygı, barış ve uzlaşma konularında hazırlanacak. İlk 5 etkinlik sahibi Avrupa Ülkeleri’nden birine yapılacak olan çalışma ziyaretine götürülecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi (Demokrasi Kuşağı) Projesi kapsamında yarışma düzenleyecek. Bakanlık, tüm ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler,öğretmenler,okul yöneticileri, ebeveynler ve okul çevresindeki paydaşların demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi hakkındaki farkındalık düzeylerini artırmak amacıyla ‘Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Etkinlik Yarışması’ düzenleyecek. Yarışmanın konusu, demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitiminin kilit kavram ve ilkelerinden demokrasi, demokrasi kültürü, hukukun üstünlüğü,çeşitlilik ve çoğulculuk, insan hak ve özgürlükleri,sorumluluk, yönetim ve siyaset, eşitlik, özgürlük, medya, aktif katılım, farklılıklara saygı, barış ve uzlaşma olarak belirlendi. Yarışmacılar bu konulardan bir veya birkaçını içeren ve ortaöğretim demokrasi ve insan hakları dersi öğretim programında yer alan kavram, değer ve becerileri kazandırmaya yönelik etkinlikler geliştirecek.

ÖRNEKLER, ETKİNLİK KİTABINDA KULLANILACAK

Yarışma neticesinde elde edilecek olan etkinlik örnekleri, ortaöğretim demokrasi ve insan hakları dersinde yararlanılmak üzere geliştirilecek öğretim materyalinde (etkinlik kitabı) kullanılacak. Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretmenler katılabilecek. Her katılımcı, yarışmaya en fazla üç etkinlik ile katılabilecek. Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi (Demokrasi Kuşağı) Projesi kapsamında görev alan çalışma grubu üyeleri, seçici kurul üyeleri, proje yönetiminde yer alan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Avrupa Konseyi çalışanları ile yakınları yarışmaya katılamayacak.

Etkinlikler öğrencilerin ortaöğretim demokrasi ve insan hakları dersi öğretim programında (www.edchreturkey-eu.coe.int) hedeflenen kazanımlara ulaştıracak nitelikte ve yeterlikte olacak.Etkinlikler,tüm okulların mevcut imkanları ile uygulayabilecekleri nitelikte olmalı.Etkinlikler hazırlanırken her türlü görsel-işitsel materyal kullanılabilecek. Metinler ve kullanılan görsel ve işitsel materyaller,Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri ne uygun olacak. Hem basılı olarak hem de elektronik formatta (CD,DVD) hazırlanacak. Özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olmalı; kamu ve özel yayınevlerinin, başka kurum veya kuruluşların bu konuda yaptıkları etkinlikleri çağrıştırmamalı.
Etkinlikler,daha önce kullanılmamış ve korunmaya alınmamış olmalı. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan etkinlikler değerlendirmeye alınmayacak. Şayet ödül alındıktan sonra böyle bir durum olduğu anlaşılırsa yarışmacı ödülü/ödül bedelini iade edecek.

Yarışmaya başvurular 17 Mayıs Cuma günü saat 17.00’a kadar yapılabilecek. Seçici Kurul başvuruları 23-30 Mayıs tarihleri arasında değerlendirmeye alacak. Sonuçlar 3 Haziran da açıklanacak. Ödüle layık görülen etkinlik sahipleri ilk 5 etkinlik, teşekkür belgesi ve plaketin yanı sıra Avrupa ülkelerinden birine yapılacak olan çalışma ziyaretine götürülerek ödüllendirilecek. Sergilenmeye layık görülen ilk 30 etkinlik sahibine ise katılım ve teşekkür belgesi takdim edilecek.

(CİHAN)


02 Nisan 2013 Haberleri 1 2 3 4 5