Turizmci usta öğreticiler, özlük hakkı istiyor

TRABZON - Turizmci Usta Öğreticiler Derneği (TU-DER) Başkan Yardımcısı Cemil Cinemre, otelcilik ve turizm meslek liselerinde görev yapan usta öğreticilerin mağdur edildiğini savundu. Bütün şartları uymasına rağmen yıllık ücretli izin, tazminat hakkı ve doğum izni gibi birçok özlük hakkından faydalanamadıklarını ifade eden Cinemre, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu veya 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi olmaları gerektiğini savundu.

TU-DER Başkan Yardımcısı Cinemre, yaptığı açıklamada, otelcilik ve turizm meslek liselerinde görev alan usta öğreticilerin, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 9’uncu maddesine göre geçici personel olarak istihdam edildiklerini belirtti.

Usta öğretici dendiği zaman akla yaklaşık olarak 40 bin kişinin geldiği bilgisini veren Cinemre, otelcilik ve turizm meslek liselerinde görev alan bin 300 usta öğreticinin diğerlerinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü. Kendilerinin görev alanı ve çalışma şartlarının büyük farklılıklar arz ettiğini ifade eden Cinemre, “Otelcilik ve turizm meslek liselerinde görev alan usta öğreticiler tam gün, tam yıl esasına uygun olarak 12 ay boyunca günün 24 saati görevlerine devam etmekteler. Halk eğitim müdürlüklerinde görevli usta öğreticiler ise yılda ortalama 7 ay çalışmaktadırlar. Uygulama otellere yıl boyunca hizmet verdiği için turizmci usta öğreticilerin resmi ve dini bayramlarda da eğitim-öğretim ve döner sermaye işletmelerindeki görevleri devam eder. Halk eğitimdeki usta öğreticilerin bir sonraki öğretim döneminde kursiyerlerinin olup olmayacağı belli değilken, turizmci usta öğreticilerde böyle bir durum söz konusu değildir. Otelcilik ve turizm meslek liseleri var oldukça turizmci usta öğreticilere ihtiyaç duyulacaktır. Verilen eğitimin yanında yaklaşık 80 otelcilik ve turizm meslek lisesi uygulama oteli döner sermaye işletmelerinin bir yıllık toplam geliri 50 milyon lira civarındadır. Diğer usta öğreticilerin görev alanlarında devlet adına maddi bir gelir söz konusu değildir. Turizmci usta öğreticiler, otelcilik ve turizm meslek liseleri okul atölyelerinde verilen eğitim-öğretimin yanında, okulun döner sermaye işletmelerinde de görev almaktadır. İşletmedeki işin yoğunluğuna göre de çalışma süreleri günlük 8 veya haftalık 40 saatin üzerine çıkabilmektedir.” dedi.

Tüm bunlara rağmen hiçbir sosyal ve özlük haklarının olmadığını savunan Cinemre, turizmci usta öğreticilerinin geleceğinin, idarecilerin neredeyse iki dudağı arasında bırakıldığını dile getirdi. Bu durumun performanslarını etkilediğini anlatan Cinemre, “Neden bu insanlar yıllık izin kullanmadan yıllarca emek verdikleri kurumlarından ücretli yıllık izin alamıyorlar? Neden tazminatları yok? Neden doğum yapan bayan personelimiz doğum izni kullanma hakkını tam olarak elde edemiyor? Neden işsizlik sigortası kesilmiyor? Neden vatani görevini yapan turizmci usta öğretici askerlik dönüşü görevine dönemiyor? Neden işten çıkarılmalarda 657 ya da 4857 kanunları uygulanamıyor? Neden sevkli olunduğunda ücret kesiliyor? Bu insanların hasta olmaya hakları yok mu? Neden bu insanlara aile yardımı verilmiyor? 6111 sayılı yasanın içeriği açık ve netken neden Uygulama Otellerini bir holding gibi işleten bu öğreticilerimize hak ettikleri döner sermayeleri verilemiyor?” diye sordu.

Turizmci usta öğreticilerin asla kadro peşinde olmadığını söyleyen Cinemre, sadece insanca çalışma, hak ve özgürlüklerin getirdiği imkanlardan biraz olsun faydalanmak istediklerini vurguluyor. Cinemre, çalışma şartlarıyla ilgili istedikleri yasal düzenleme önerilerini ise şöyle sıraları: “657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Disiplin Cezalarının Çeşitleri İle Ceza Uygulanacak Fiil ve Haller tanımının yapıldığı 125. maddesinin bizlere de uygulanması. İlgili madde veya yönetmeliğe 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu veya 4857 Sayılı İş Kanunu'na tabi olduğumuzu belirtir bir ifadenin eklenmesi.”

(CİHAN)


29 Mart 2013 Haberleri 1 2 3 4 5