Vali Koca: Kalkınma planımızı potansiyel değerlerimize göre tasarlamalıyız

KARAMAN - Karaman Valisi Murat Koca, bölgesel anlamda kalkınma planlarının potansiyel değerlere göre tasarlanması gerektiğini söyledi.

Demosan Otel’de yapılan 2014-2023 Bölge Planı Karaman Çalıştay Programı’nda konuşan Vali Koca, yerel planlamanın önemine değindiği konuşmasında, “Ulusal ölçekte bütüncül bir kalkınma planlaması yerine bölgesel rekabet yaklaşımı ile desteklenen içsel büyüme modelinin öneminin artması ile birlikte dünyada kalkınma ajansları yaygınlaştı. Birçok ülkede farklı modellerle kurulsa da kalkınma ajanslarının temel faaliyet alanları bölgesel rekabet edebilirliği artırmak adına bölgeye yatırım çekme, tanıtım faaliyetleri, bölgede işbirliği ve iletişimi geliştirme, eşgüdümü sağlama, KOBİ’lere yatırım danışmanlığı ve finansal destek, yeni yatırım alanlarının belirlenmesi ve bölgenin kalkınma stratejilerinin oluşturulması üzerine tasarlanıyor.” dedi.

Kalkınma ajanslarının, bölgenin rekabet edebilirliğini artırmak ve bölgeler arası eşitsizlikleri gidermek gibi çok iddialı ve zor iki temel misyonu olduğuna dikkatleri çeken Vali Koca, şöyle dedi: “Günümüzde ulusların rekabeti, sahip oldukları yüksek katma değer ve istihdam sağlayan bölgelerin başarısına bağlıdır. Sonuç olarak diyebiliriz ki kalkınmanın içsel dinamiklere dayalı olması, beraberinde bölgelere özgü ihtiyaçlara cevap verebilecek politika geliştirme çabalarını da gerektiriyor. Merkezden hiyerarşik ilişkiler temelinde üretilen politikaların, merkezin kaynaklarının azalması ile paralel olarak, artık bölgelere özgü ihtiyaçları karşılayamadığı ortadadır. Bölgelerin kendine özgü şartları kalkınmanın o bölge için ne anlama geldiğini ve dolayısıyla ne tür politikalar tasarlanması gerektiğini belirlemektedir. Bu nedenle her bölgeye uygulanabilecek kalkınma reçetesi bulunmamaktadır. İşte bizim bölgemizin 2014-2023 dönemi için hazırlanacak bölge planı da bölgemizin kendine özgü ihtiyaç, önceliklerini ve potansiyellerini dikkate alarak tasarlanması gerekiyor.”

(CİHAN)

Vali Koca: Kalkınma planımızı potansiyel değerlerimize göre tasarlamalıyız

07 Mart 2013 Haberleri 1 2 3 4 5