Zihinsel engelliler için korumalı işyeri açanlara 150 bin TL hibe desteği

ANKARA - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile İŞKUR engelli istihdamı ile ilgili yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında, zihinsel, ruhsal ve duygusal engellilere yönelik korumalı işyerleri açanlara kuruluş sermayesi olarak 150 bin liraya kadar hibe verilecek. Projeyle, çalışanlarının en az yüzde 75'i engellilerden oluşacak. Korumalı işyerlerindeki engelli çalışanların maaşları 1 yıl devlet tarafından karşılanacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, engelliler için yeni bir istihdam kapısı açıyor. Bakanlığa bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) işbirliği ile alt yapısı geliştirilen 'Korumalı İşyerleri Projesi' ile engelli istihdamında yeni imkanlar sunulması amaçlanıyor. Korumalı İşyerleri Projesi kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren eğitim kurumları, üniversiteler, kamu kurum/kuruluşları, vakıf, dernek, sendika, meslek örgütleri gibi sivil toplum kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler eliyle yürütülecek ve zihinsel engelliler ile ruhsal ve duygusal engellilere yönelik geliştirilecek projelere devlet desteği sunulacak.

Korumalı İşyerleri Projesi kapsamında başvuruda bulunan projelere verilecek hibe engelli çalıştırmayan işverenlerden kesilen cezaların oluşturduğu Ceza Paraları Fonu’ndan karşılanacak. Ayrıca, kurulan korumalı işyerinde çalışacak engelli işçilerin maaş giderleri ilk bir yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak. Çalışanların 1 yıllık maaşları da engelli çalıştırmayan işverenlerden kesilen cezaların oluşturduğu Ceza Paraları Fonu’ndan karşılanacak. Böylece engelli çalıştırmayan işyerlerine kesilen cezalardan elde edilen kaynak yine engelli istihdamı için kullanılmış olacak.

KORUMALI İŞYERLERİ 5 YIL BOYUNCA BAKANLIKÇA DENETLENECEK

Korumalı İşyerleri Projesi kapsamında kurulacak korumalı işyeri, 5 yıl boyunca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İŞKUR tarafından takip ve denetime tabi olacak. 5 yıllık süre içerisinde başlangıçta alınan makine ve donanımın satış veya devri yapılamayacak. Ayrıca, korumalı işyerinin kuruluşundan itibaren 5 yıl içerisinde herhangi bir nedenle kapanması, tasfiye edilmesi veya çalışan engelli sayısının belirtilen orandan ve sayıdan aşağı düşmesinden bir ay içerisinde eski sayı ve orana ulaşamaması halinde başlangıçta hibe olarak verilen kuruluş sermayesi yasal faizi ile birlikte geri alınacak. Engelli işçi maaş giderleri kapsamında verilen desteğin ise yüzde 30’u geri tahsil edilecek. Korumalı İşyerleri Projesi kapsamındaki proje teklifleri, projenin uygulanacağı ilde bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüklerine verilecek. Proje tekliflerinin son teslim tarihi 25 Mart 2013 tarihi mesai bitimi olacak.

(CİHAN)


26 Şubat 2013 Haberleri 1 2 3 4 5