Engelliler için istihdam kapısı

BURSA - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) engelliler için yeni bir projeyi hayata geçiriyor. ‘Korumalı İşyerleri Projesi’ adlı çalışma ile, engelli istihdamında yeni imkanlar sunulması amaçlanıyor.

Korumalı İşyerleri Projesi kapsamında eğitim kurumları, üniversiteler, kamu kurum-kuruluşları, vakıf, dernek, sendika, meslek örgütleri gibi sivil toplum kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler eliyle yürütülecek ve zihinsel engelliler ile ruhsal ve duygusal engellilere yönelik geliştirilecek projelere devlet desteği sunulacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, proje ile engellilerin haklarını savunan sosyal tarafların desteklenmesi, engelli istihdamının altyapısının geliştirilmesi, işgücü piyasasında normal şartlar altında çalışma imkanı kısıtlı olan ağır engelli kişilere istihdam ortamları oluşturulması amacıyla korumalı işyerlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması, mesleki rehabilitasyon imkanı veren işletmelerin sayısının ve etkinliklerinin artırılması, engelli istihdamında artış sağlanması, engellilerin toplumsal hayatın her alanına aktif katılımını sağlanması, sosyal ortaklar ile İŞKUR ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasındaki diyalogun geliştirilmesi hedeflendiğine dikkat çekildi.

"150 BİN LİRAYA KADAR HİBE VERİLECEK"

Korumalı İşyerleri Projesi Teklif çağrısı kapsamında, kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelere, kuruluş sermayesi olarak, engelli çalıştırmayan işverenlerden kesilen cezaların oluşturduğu Ceza Paraları Fonundan karşılanmak üzere, ilgili komisyonun değerlendirmeleri sonucunda, kuruluş tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, 150 bin liraya kadar hibe verilecek.

Ayrıca, kurulan korumalı işyerinde çalışacak engelli işçilerin maaş giderleri ilk bir yıl boyunca, engelli çalıştırmayan işverenlerden kesilen cezaların oluşturduğu Ceza Paraları Fonu'ndan karşılanacak. Böylece engelli çalıştırmayan işyerlerine kesilen cezalardan elde edilen kaynak yine engelli istihdamı için kullanılmış olacak.

Korumalı İşyerleri Projesi kapsamında kurulacak korumalı işyeri, 5 yıl boyunca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İŞKUR tarafından takip ve denetime tabi olacak. 5 yıllık süre içerisinde başlangıçta alınan makine ve donanımın satış veya devri yapılamayacak.

Korumalı işyerinin kuruluşundan itibaren 5 yıl içerisinde herhangi bir nedenle kapanması, tasfiye edilmesi veya çalışan engelli sayısının belirtilen orandan ve sayıdan aşağı düşmesinden bir ay içerisinde eski sayı ve orana ulaşamaması halinde başlangıçta hibe olarak verilen kuruluş sermayesi yasal faizi ile birlikte geri alınacak, engelli işçi maaş giderleri kapsamında verilen desteğin ise yüzde 30’u geri tahsil edilecek.

"STK’LAR İLE DİYALOGUN ARTTIRILMASI BEKLENİYOR"

Korumalı İşyerleri Projesi teklif çağrısı ile projenin faydalanıcısı olacak olan engellilik alanında örgütlenmiş sivil toplum kuruluşları tarafından geliştirilecek iş teklifleri ile özellikle istihdama katılmakta zorluk çeken ve işgücü piyasası içinde çalışma imkanı olmayan zihinsel ve ruhsal engelli bireylerin desteklenmesi ve işgücüne katılması amaçlanıyor. Böylece, proje ile engelli kişiler ve engelli kişilerin haklarını savunan sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm sosyal ortakların kapasitelerinin arttırılması ve engellilik alanında kamu kurum/kuruluşları ile diyalogun geliştirilmesi hedefleniyor.

Proje ile engellilerin toplumsal hayatın her alanına aktif katılımını teminat altına almak için, sivil toplum kuruluşlarının iletişim ağını geliştirip Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile STK’lar arasındaki diyalogun arttırılması bekleniyor. Bu kapsamda, projenin STK’ların karar alma süreçlerine katılımlarını sağlamakla birlikte, engellilik alanındaki bilincin artırılmasına da katkıda bulunacağı düşünülüyor.

KORUMALI İŞYERLERİ REHBERİ HAZIRLANDI

Teklifler için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, projeleriyle engelli istihdamına katkı sağlayacak olan sivil toplum kuruluşlarına yol göstermek üzere kurumun internet sitesinden ulaşılabilecek Korumalı İşyerleri Rehberi hazırlandı. Korumalı İşyerleri Rehberi; korumalı işyerlerinin kurulmasından sürdürülebilir bir işletmenin tüm gereklerine ve engelliler için yapılacak önemli düzenlemelere kadar kurulacak işyerleri için tüm detayları içeriyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, engelli istihdamının önündeki tüm engellerin kaldırılmasını ve hayatını kazanmak isteyen tüm engellilerin kendi ayakları üzerinde durabileceği bir Türkiye hedefliyor.

(CİHAN)


20 Şubat 2013 Haberleri 1 2 3 4 5