Elektronik Sektörü Eylem Planı açıklandı, amaç donanım ve yazılımda yerli üretim

İSTANBUL - ‘Türkiye Elektrik ve Elektronik Sektörü Strateji ve Eylem Planı yürürlüğe girdi. 2012-2016 dönemini kapsayan plan, donanım ve yazılımda yerli ürünlerin teşvik edilmesini temel alıyor.

Plan ile yazılım sektörünün rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Ayrıca enerji verimliliği olan elektrik motorları, klimalar, buz dolapları, ısı pompaları ve benzeri ürünlerin kullanımının artırılması amaçlanıyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, ‘Türkiye Elektrik ve Elektronik Sektörü Strateji ve Eylem Planı’nı kamuoyuna tanıttı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Dayanıklı Tüketim Malları Meclis Başkanı Şirzat Subaşı, Türkiye Elektronik Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TESİD) Başkanı Müjdat Altay, Arçelik Genel Müdürü Levent Çakıroğlu ile Vestel Genel Müdürü Turan Erdoğan’ın katıldığı tanıtım toplantısında elektronik sektörü temsilcilerine hitap eden Nihat Ergün, makro ekonomik dengelerin yanında mikro ekonomik dengelerin de önemli olduğunu vurguladı.

Nihat Ergün, makro dengeler oturtmalarının ardından 2023 hedeflerini belirlediklerine işaret etti. 2023 hedeflerini yakalamada elektrik ve elektronik sektörünün önemli rol oynayacağını anlatan Ergün,“ Şu an teknik yenilikler hayatın her alanını formatlıyor. Otomobiller, uçaklar, gemilerin yapıları ve kullanımları eviriliyor.” dedi.


Sektörün önde gelen markalarını yeni ürünler ortaya koymaya davet eden Ergün, “Elektronik alanı montaj ile buralara geldi. Montaja dayalı üretim, sektörü güçlendirdi ama olduğu yerde bıraktı. 1990’larda cep telefonu üretimi yapabilirdik, yapamadık. Maalesef burada bir atak yapamadık.“ ifadelerini kullandı.
Trendlerin ancak yeni ürünlerle yakalanabileceğini belirten Ergün, bu nedenle her bir fikir ve yatırımın önemle ele alınmasını önerdi.‘Türkiye Elektrik ve Elektronik Sektörü Strateji ve Eylem Planı’nın 2012-2016 dönemini kapsadığını bildiren Ergün, “Belge ana ürün ve yan öğelerin Türkiye’de tasarımını ve üretimini temel alıyor. Dinamik olup yenilenebilir.” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, planın 4 ayrı hedefi bulunduğunu bildirirken, bunlardan ilkini ‘hukuki ve idari engelleri kaldırmak’ olarak açıkladı. Nihat Ergün, şöyle devam etti:

“Öyle hukuki ve idari metinler var ki tam bir duvar. Artık bu duvarı ortadan kaldırmalıyız. Faaliyetleri önleyen ve baltalayan kanun ve yönetmelikleri ele almalıyız. Sektörün önünde hukuki ve idari engel olmamalı. Onun için plan ile yenilenebilir kaynaklar üretenler, alan ile ilgili Ar-Ge faaliyetleri yürütenler teşvik edilecek.

Gümrüklerde de sorunlar olduğu muhakkak. Gümrüklerde denetimler büyütece alınacak ve kimi ürünlerin ihracatı için mevzuat kolay kılınacak. Yine TEYDEB, TÜBİTAK ve SANTEZ yardımları artırılacak. Yazılım sektörünün daha atak, daha rekabetçi olacak.

Enerji verimliliği bulunan elektrik motorları, klimalar, buzdolapları, ısı pompaları ve benzeri ürünlerin kullanımı teşvik edilecek, artırılacak. Maalesef klima ve buna bağlı olarak kullanılan enerji artıyor. Ülkede yararlanılan 12 milyon klima var. Kimi bölgelerde buna bağlı elektrik kesintileri bile görülüyor. Eğer klima hava sensörlü olsa 700 milyon tasarruf elde edilecek. Bu miktar, Atatürk Barajı’nın yüzde 30’una denk geliyor.

Umut ediyor ve diliyorum enerji verimliliği bulunan klima ile tüketilecek elektrik 2016’ya dek yüzde 25 gerileyecek. Sanayide tüketilen motorlar da malum. Üretim alanlarında yararlanılan elektriğin yüzde 60’ı bunlardan kaynaklanıyor. Artık motorlarda ilerlemeler var. Bu ilerlemeler sanayiye uyarlanarak enerji tasarrufu artırılabilir. “

Ergün, planın ikinci hedefinin elektronik sektöründe Ar-Ge, inovasyon ve markalaşmayı artırmak olduğunu dile getirdi Bu anlamda sektör için önemi bulunan Cr-Ni çelik sacın, trafo, elektrik motoru ve gaz türbini üretimi için gerekli olan silisyumlu çelik, süper alaşımlar, vasıflı çelik saç gibi ara ürünlerin Türkiye’de imalatına odaklanılacağını ifade etti.

Gelinen aşamada donanımda ve yazılımda yerli ürünlerin teşvik edileceğini duyuran Ergün, şunları aktardı:

“Kuşku yok Fatih Projesi bu kapsamdadır. Eğitim anlayışı ve içeriği, öğrenme biçimini yenileyen bu proje elektronik sektörüne de katkı sunacak. Yeni içerikler, yeni yazlım ve donanımlar proje ile devreye girecek. Sektör de ivme yakalayacaktır. Fatih Projesi bir yana kamu tarafından akıllı aygıtların üretimi, tasarımı ve Ar-Ge faaliyetlerine yardım edilecek. Yarı iletkenler, LED, LED display, TWT mikrodalga tüp, sensörler gibi bileşenlerin üretiminde yerli sanayicinin yapacağı Ar-Ge faaliyetleri teşvik edilecek.”

Ergün, elektronik sektörüne hitap eden belge ile üçüncü hedeflerinin altyapı ve beşeri kaynağı geliştirmek olduğunu vurguladı. Bu minvalde organize sanayi bölgelerinde kullanılan elektriğin kesintisiz olması için gerekenin yapılacağını müjdeledi. Kümelenmelerin olduğu yerde teknik okullar açılacağını taahhüt etti.

Son hedefin elektronik ticaretini artırma olduğuna temas eden Ergün, bu minvalde sınır ülkelere ihracatı artırılacağını, firmalaraı kaydetti.
nakliye yardımı yapılacağını kaydetti.

Ergün, Türkiye’nin 10 marka ile dünyada bilinirliğinin artacağından söz ederek, “Umuyorum bunlardan 2-3’ü elektronik sektöründen olacaktır. Ama marka ortaya koyma ayrı bir şey. Şu an burada bir yeterlilik yok. Markalaşma anlayışını yeniden ele almalıyız. Tek Turquality programı ile markalaşmak mümkün değil.” uyarılarında bulundu.TOBB Dayanıklı Tüketim Malları Meclis Başkanı Şirzat Subaşı ise elektronik sektörünün ekonomiye büyük katkılar yaptığına değindi
Sektörün aldığı aşamayı olumlu bulan Subaşı, eylem planları ile firmaları ileri taşıyacak adımların atılması temennisinde bulundu.

TESİD Başkanı Müjdat Altay da Türkiye’nin elektronikte büyük fırsatlar bulundulğunu, bu fırsatları Ar-Ge ve inovasyonla yakalanacağını savundu.

(CİHAN)

Elektronik Sektörü Eylem Planı açıklandı, amaç donanım ve yazılımda yerli üretim Elektronik Sektörü Eylem Planı açıklandı, amaç donanım ve yazılımda yerli üretim

29 Ocak 2013 Haberleri 1 2 3 4 5