HSYK, yaz kararnamesini mayıs ayında açıklayacak

ANKARA - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 2013 yılı adli ve idari yargı hakim ve sacılar hakkındaki yaz kararnamesine ilişkin takvimi açıkladı. Kararnamenin mayıs ayında açıklanması planlanıyor.

Hakim ve savcıların tayinlerinde daha öngörülebilir bir yapının oluşturulması hususunun, 25 Ekim 2010 tarihinden itibaren, yeni yapısıyla faaliyet gösteren Kurulun en öncelikli hedefleri arasında yer aldığına dikkat çeken HSYK, bu amaçla 2011 ve 2012 yılı yaz kararnamelerinde bir takım yeniliklerin gerçekleştirildiğini ifade etti.

2013 yılı yaz kararnamesinde de aynı anlayıştan yola çıkılarak, meslektaşların da talepleri doğrultusunda kararnamenin daha erken bir tarihte açıklanmasının planlandığının dile getirildiği açıklamada, atama başvurularının gelmesinin ardından yönetmelik ve prensip kararlarında öngörülen süreler nedeniyle kararname kapsamına girenlerin kısa mesaj veya elektronik posta yoluyla bilgilendirileceği kaydedildi.

2011 ve 2012 yıllarından farklı olarak, bu yıl münhal yerlerin ikinci ilanda duyurulacağının anlatıldığı açıklamada, "Meslektaşlarımız talep dilekçelerinde isteğe bağlı olarak atanmak istedikleri yerleri yazabilecekleri gibi, yer belirtmeksizin de sadece atanmak isteyip istemediklerini bildirmeleri yeterli olacaktır. Yönetmeliğe uygun mazeretleri nedeniyle atanmak isteyenlerin ise mazeretlerin rasyonel bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla, mazeretlerini ve varsa dayanak belgelerini, atanmak istedikleri yerler de belirtilmek suretiyle açıkça bildirmeleri gerekmektedir. Kararname hazırlık çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yönetmeliğe uygun sonradan ortaya çıkan mazeret durumları hariç, bu tarihten sonra gelen atanmaya ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır." denildi.

HSYK'NIN AÇIKLADIĞI KARARNAME TAKVİMİ

25 Ocak 2013-11 Şubat 2013 arası: Atanma talepleri kabul edilecek.

25 Şubat 2013: Süreden dolayı kararname kapsamına girenler kısa mesaj veya elektronik posta yolu ile bilgilendirilecek.

4 Mart 2013: Münhal yerlere ilişkin ilan yapılacak.

4 Mart 2013 - 8 Mart 2013 arası: İlan edilen münhal yerlere göre, meslektaşların atanmak istedikleri yerlere ilişkin tercihlerini içerir talepleri kabul edilecek.

22 Nisan 2013'e kadar: Kararname kapsamına dahil olan veya talepte bulunup da kararname kapsamına dahil edilmeyen hakim ve savcılar; kısa mesaj veya elektronik posta yoluyla bilgilendirilecek.

25 Nisan 2013 mesai bitimine kadar: Kararname kapsamında olup da mazereti nedeniyle çıkmak isteyenler ile kapsamda olmadığını öğrenip kararname kapsamına alınma talebi olanların, durumlarının gözden geçirilmesine ilişkin dilekçeleri kabul edilecek.

6 Mayıs 2013: Kararnamenin ilan edilmesi planlanıyor.

29 Mayıs 2013'e kadar: Müstemir yetki talepleri kabul edilecek.

9 Haziran 2013'e kadar: Müstemir yetkilerinin belirlenmesi planlanıyor.

14 Haziran 2013 tarihinden itibaren: Kararnameye ilişkin tebligatlar belirlenecek takvim çerçevesinde gönderilmeye başlanacak. (Tebliğat yapılan ilk grup 17 Haziran 2013 tarihi itibarıyla ilişiklerini kesecek.)

(CİHAN)


27 Ocak 2013 Haberleri 1 2 3 4 5