Arabulucular 5 yıllık kıdem sahibi hukuk mezunlarından olacak

ANKARA - Adalet Bakanlığı’nın Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’ne göre, mesleğinde 5 yıllık kıdem kazanmış hukuk fakültesi mezunları arabuluculuk eğitimini başarıyla bitirdikleri taktirde arabulucu olabilecek.

Arabuluculuk eğitimini yalnızca üniversitelerin hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Adalet Akademisi verebilecek. Bu kuruluşların eğitim verebilmeleri için Adalet Bakanlığı’ndan izin almaları gerekli. Asgari 36 saati teorik ve 12 saati uygulamalı olmak üzere toplam 48 saat sürecek eğitimde, teorik eğitimin 6 saati temel hukuk bilgisinden, 30 saati ise teknik bilgi ve beceriden oluşacak. Kuruluşlar, eğitimlerini başarı ile tamamlayan kişilere en geç bir ay içinde arabuluculuk eğitimini tamamladıklarına dair başarı belgesi verecek.

Başarı belgesini alanların bakanlığın yılda iki kez yapacağı yazılı ve uygulamalı sınava girip her ikisinden de 100 üzerinden 75 puan almaları gerecek. Sınavı başarıyla geçenler, arabuluculuk siciline kayıt yaptırdıkları tarihte arabulucu olarak faaliyetlerine başlayabilecek.

ARABULUCULARA REKLAM YASAĞI

Yönetmeliğe göre arabulucular, iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunamayacak. İnternet sitelerinde, tabelalarında ve basılı kağıtlarında arabulucu, avukat ve akademik unvanlarından başka sıfat kullanamayacak.

İnternet sayfasında alan adı olarak sadece adlarını, soyadlarını ve unvanlarını kullanabilecek arabulucuların tabelalarında ise 'arabuluculuk bürosu' ibaresi ile büronun bulunduğu kat, büro veya daire numarası, telefon numarası, internet adresi ve elektronik posta adresi bilgileri yer alacak. Arabulucular, dikkat çekici unsurların yer almayacağı tabelayı sadece bina cephelerine, büro balkonu ve pencerelerine, büronun bulunduğu binanın giriş kapısının yanına, giriş holü veya koridoruna, büro giriş kapılarının yanına asılabilecek.

(CİHAN)


26 Ocak 2013 Haberleri 1 2 3 4 5