Anayasa Mahkemesi, MİT Kanunu'nun iptali istemini reddetti

ANKARA - Anayasa Mahkemesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) çalışanları hakkında açılacak soruşturmaların Başbakan'ın iznine bağlamasını düzenleyen yasayı görüştü. Yüksek Mahkeme, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) MİT mensupları veya bazı kamu görevlileri hakkındaki ceza soruşturmalarını Başbakan izni şartını yeniden düzenleyen 6278 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptal istemini reddetti.

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ile birlikte 120 milletvekili, '17.02.2012 günlü, 6278 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, 1. maddesiyle 01.11.1983 günlü, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun başlığıyla birlikte değiştirilen 26. maddesinde yer alan '… veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından görevlendirilenlerin …' ibaresi ile '… ya da 5271 Sayılı Kanunun 250'nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçları işledikleri iddiasıyla …' ibaresinin" iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini istemişti.

Başvuru dilekçesinde CHP, düzenlemenin Anayasa'nın hukuk devleti ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ileri sürmüştü. Müracaatı değerlendiren Anayasa Mahkemesi, "MİT mensuplarının veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından görevlendirilenlerin, görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı ya da 5271 Sayılı Kanun'un 250'nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçları işledikleri iddiasıyla haklarında soruşturma yapılması Başbakan'ın iznine bağlıdır." şeklindeki düzenlemenin iptal istemini kabul etmedi.

(CİHAN)


17 Ocak 2013 Haberleri 1 2 3 4 5