KOSGEB Başkan Yardımcısı Tüysüz: Küresel rekabetin şartları değişti

TRABZON - KOSGEB Başkan Yardımcısı Hüseyin Tüysüz, dünyada küresel rekabetin şartlarının değiştiğini belirterek, verimliliği artıran teknoloji ve inovasyon kavramının yeni küresel rekabetin bir parametresi olarak ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Karadeniz Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (KASİF), Karadeniz İşadamları Derneği (KARGİD) ve Dünya Gazetesi’nin ortaklaşa düzenlediği 'Ortaklık, İşbirliği ve İnovasyon’ konulu panel Trabzon Usta Otel’de yapıldı. Çok sayıda davetli ile iş adamının takip ettiği ve Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünü yaptığı panele KOSGEB Başkan Yardımcısı Hüseyin Tüysüz ve Dünya Gazetesi Yazarı ve Yönetim Danışmanı Dr. Rüştü Bozkurt konuşmacı olarak katıldı.

Panelin açışlında konuşana KARGİD Başkanı Ahmet Yaşar Altıntaş, firmalara işbirliği yaparak güçlerini birleştirme önerisinde bulundu. Türkiye’de ortaklık ve işbirliği yapma konusunda sıkıntı olmadığını belirten Altıntaş, bunu sürdürmede ise problemler yaşandığını dile getirdi. Dünyanın her alanda süratle büyük ölçekli olmanın geçerli olduğu bir döneme doğru kaydığına dikkat çeken Altıntaş, “Büyük ölçekli işleri büyük ve güçlü işletmeler yapabilmektedir. Bunun sonucunda küçük işletmeler hızla yok olmakta, büyük işletmeler ise varlıklarını sürdürmektedirler. Böyle bir ortamda işletmelerin rekabet edebilmeleri için yenilikçilik yapmaları, yeni teknolojilere ayak uydurmaları ve güçlerini bir araya getirerek işbirliklerine gitmeleri zorunlu hale gelmiştir.” dedi.

KOSGEB Başkan Yardımcısı Hüseyin Tüysüz, dünyada küresel rekabetin parametrelerinin değiştiğine dikkat çekti. Tüysüz, zenginleşmenin temel kaynağı olan üretim faktörlerinin miktarı ve niteliğini artırılmasının ötesinde verimliliği artıran teknoloji ve inovasyon kavramının yeni küresel rekabetin bir parametresi olarak ele alınmasının önemine vurgu yaptı. Küresel rekabetin değişen mimarisini doğru algılayıp, doğru hedefler ve stratejiler ortaya koymak gerektiğinin altını çizen Tüysüz, şunları dile getirdi: “Üniversitelerde yapılan araştırma geliştirme çalışmalarına, reel sektörün ne kadar katkı yaptığına baktığımızda bu oran OECD ülkelerinde yüzde 5, Japonya'da yüzde 2, ABD ve İngiltere'de yüzde 6 ve Kanada'da yüzde 11, bizim ülkemizde ise henüz bir oran bulunmamaktadır. Dolayısıyla iş dünyasının bunu finanse etmek istememesinin ya da böyle bir işbirliğinin oluşmamasının arkasındaki temel sıkıntı, iş dünyasının böyle bir ihtiyacının olduğunun farkında bile olmamasıdır. İş dünyası bir bilgiye ihtiyaç duyduğunun farkında değil. İş dünyası ihtiyaç duyduğu bilgiyi ortaya koyacak. Bu bilgiyi üretecek yer ise üniversitelerdir. Oluşturulacak bu işbirliğiyle de bu sorunlar aşılmaya çalışılacak.” Bu konuda herkese düşen görevler olduğunu söyleyen Tüysüz, bunu dert haline getirmedikçe Türkiye’nin 2023 hedeflerini yakalamasının da zor olduğunu kaydetti. Tüysüz, gelişen bir Türkiye için artık yeni şeyler söylemek, yapmak gerektiğini ifade etti. Hüseyin Tüysüz, konuşmasının devamında ise KOSGEB’in bu alanda verdiği desteklerle ilgili bilgiler verdi.

Dünya Gazetesi Yazarı ve Yönetim Danışmanı Dr. Rüştü Bozkurt da Türkiye’nin bir fırsatlar ülkesi olduğunu belirterek, “İyi sanayi altyapısının yanı sıra girişimci insan potansiyeline sahip. Bulunduğu coğrafyanın erişebilirlik ve ulaşabilirlik imkanları da her geçen gün artıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

(CİHAN)

KOSGEB Başkan Yardımcısı Tüysüz: Küresel rekabetin şartları değişti KOSGEB Başkan Yardımcısı Tüysüz: Küresel rekabetin şartları değişti

12 Ocak 2013 Haberleri 1 2 3 4 5