Genç istihdamı destekleyecek projelere 24 milyon Euro finansman katkısı

YOZGAT - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (İKG PRO) tarafından 'Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı'nda uygulanacak projeleri finanse etmek üzere 24 milyon Euro tutarında bütçe ayrıldı.

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Türkiye İş Kurumu, operasyon faydalanıcısı olarak yürüteceği hibe programı kapsamında, gençlerin istihdam edilebilirliğinin geliştirilmesi, girişimcilik becerilerinin artırılması ve bu yönde rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin iyileştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, arz-talep arasındaki uyuma katkı sağlanmasına, ilgili aktörler arasında işbirliğinin geliştirilmesine, aktif işgücü piyasası politikaları oluşturulmasına, gençler için oryantasyon, profil çıkarma, danışmanlık, staj, eşleştirme gibi hizmetlerin sağlanmasına, okul sonrası işe geçişin kolaylaştırılmasına, üniversite ve sanayi arasında daha güçlü işbirliği bağlarının oluşturulmasına yönelik projeler bekleniyor.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) 'İstihdam Önceliği' çerçevesinde uygulanacak olan 'Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı' kapsamında, üniversite veya lise mezunu işsiz gençlerin, daha düşük öğrenim düzeyine sahip işsiz gençlerin, okulu terk edenlerin, eğitimine devam eden gençlerin ve engelli gençlerin istihdamlarını ve istihdamda kalmalarını sağlayacak çalışmalar yürütülecek.

İstihdam alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, meslek okulları, kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları, sendikalar, konfederasyonlar, kamu kurumları, yerel yönetimler gibi kar amacı gütmeyen tüzel kişilik sahibi kuruluşlar hibelerden yararlanabilecek. "24 milyon Euro bütçeli hibe programı çerçevesinde sunulacak hibe projeleri için 200 bin Euro ile 400 bin Euro arasında hibe desteği sağlanacak. Proje başvurusu yapmak isteyen kurum ve kuruluşlara hibe programı hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla çeşitli illerde bilgilendirme günleri düzenlenecek. Bu kapsamda, 14 Ocak 2013 tarihinde Ankara Milli Kütüphane'de saat 13.30 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek etkinlikte hibe programının tanıtımı yapılacak ve başvuru için uygunluk kriterleri açıklanacak."

Bilgilendirme günü sonrasında, proje başvurusu yapmak için uygun olan kurum ve kuruluşların temsilcilerine, proje yazma sürecinde ihtiyaç duydukları eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanacak.


(CİHAN)

Genç istihdamı destekleyecek projelere 24 milyon Euro finansman katkısı

06 Ocak 2013 Haberleri 1 2 3 4 5