'İstihdam teşvikleri KOBİ'lerin can simidi oldu'

ERZURUM - Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Erzurum ve bölgede faaliyet gösteren ekonomik işletmelerin ayakta kalabilmesi için enerji, istihdam, vergi teşviklerinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

2012 yılını Erzurum ve bölge açısından değerlendiren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılması için ekonomik yapının güçlendirilmesinin gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin de içinde bulunduğu küresel rekabet ortamında, gelişmekte olan ülkelerin en önemli kozunun, KOBİ'ler olduğunu vurgulayan Başkan Yücelik, "Son yıllarda ekonomisi hızlı büyüme gösteren Türkiye'nin ekonomik büyüme ve gelişme sürecinde, KOBİ’ler özellikle istihdama önemli katkılara sağladı. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, büyük ölçekli ve dünya çapında rekabet edebilir ulusal işletmelerin ortaya çıkması için dinamik ve istikrarlı bir KOBİ yapısı büyük önem taşımakta. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin bu istikrar ve dinamizmlerini korumak adına devletin sağladığı teşvikleri sürdürülmesi gerekmektedir. Çünkü bu teşvikler KOBİ'lerin can simidi oldu." dedi.

“TEŞVİKLER, İSTİKRARI SAĞLAR”

ETSO Başkanı Yücelik, 2013 yılının geçen yıldan daha çok ferahlık ve ekonomik canlılık getirmesini temenni ettiklerine işaret etti. Yücelik, "Erzurum 2012 yılını iyisiyle, kötüsüyle geride bıraktı. Ticaretin temsilcileri olarak daima, her geçen yılın bir öncekinden daha iyi geçmesini, ekonomik anlamda gelecek yılın daha fazla ferahlık getirmesini arzuluyoruz. Öncelikle, 2013 yılının, geride bıraktığımız yıldan daha fazla üretim ve ihracatın yapıldığı, yatırım ve istihdamın daha çok artacağı bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Erzurum ve bölgemiz teşviklerle, sanayisini geliştirmeye, istihdamını, üretimini ve ihracatını artırmaya çaba gösteriyor. Teşvik unsurları ne kadar çok olursa, yatırım ortamı ne kadar pozitif olursa, yerli ve yabancı yatırımcılar da ilimize ve bölgemizde o kadar çok ilgi gösterir. Erzurum’da halen uygulanan ve yıl sonunda uygulama süresi bitecek olan 5084 gibi teşvik yasaları, batıdaki işletmelerle aynı şartlarda rekabet etme şansı bulamayan firmalarımız için adeta bir can simidi vazifesi görüyor. Bölgemizdeki işletmelerin ayakta kalması, üretim ve istihdamda istikrarı temin etmek için bu yasanın süresinin uzun vadeli uzatılması veya kalıcı hale getirilmesini arzu ediyoruz. İstihdam, enerji, yer tahsisi gibi konularda işletmelere büyük kolaylık ve destek sağlayan bu ve benzeri cazip teşvik uygulamalarının 2013 ve sonraki yıllarda da sürmesini bekliyoruz.” diye konuştu.

Türkiye'nin, son 3 yıldaki ortalama büyüme hızının yüzde 7 civarında olduğunu dile getiren Başkan Yücelik, genel anlamda ekonomik büyümenin 2013’te de devam edeceğini umduğuna dikkat çekti.

Yücelik, şöyle devam etti: "Bu büyüme hızına paralele olarak uluslar arası derecelendirme kuruluşlarının notumuzu artırması, bazılarının da bu notu “yatırım yapılabilir” düzeye çekmesi de dikkate alındığında, büyüme ve enflasyon açısından 2013'ün geride bıraktığımız yıla oranla daha iyi bir yıl olması ihtimalini artırıyor. Uluslar arası derecelendirme kuruluşlarının bu notlarına büyük önem veren yabancı sermayenin gelişi, yerli yatırımcılarımızı da cesaretlendirecek ve sağlanan teşviklerle birlikte yatırımların artacağını umut ediyoruz. Bu yatırımlardan Erzurum’un da nasibini alması en büyük arzumuzdur."

"HEDEFİMİZ; ERZURUM’UN ÜRÜNLERİYLE İHRACATI ARTIRMAK"

Erzurum’un ihracat rakamlarının istenilen düzeyde olmadığına da işaret eden ETSO Başkanı Yücelik, üretim ve ihracatın birbiriyle doğru orantılı iki unsur olduğuna değindi.

Üretimin olmaması durumunda ihracatında olmayacağına vurgu yapan Yücelik, "İlimizin ihracat rakamlarına baktığımızda; üretimin yeterli seviyede olmadığını görmek mümkün. Erzurum’un ihracattaki hedefi; kendi ürettiği malları ihraç etmektir. Erzurum doğaltaş, maden rezervi bakımından önceki yıllarda DPT tarafından ‘cazip bölge’ olarak ifade edilmişti. Yine gıda sektörü olarak büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın, arıcılığın ve organik tarımın ayrıca kimya sanayinde üretilen medikal tıbbi gereçler, temizlik ürünleri, inşaat malzemelerinde kullanılan kimyasal yapıştırıcılar, alçı, boya gibi imalatların doğal sonucu olarak üretilen ürünlerin ihracatı hedefimizdir. Üretimin artması, ticaretin gelişmesi, ilimizin de aynı paralelde gelişmesi ve kalkınması anlamına geldiği için bu konuya büyük önem veriyoruz. İhracatın artması için üretim seferberliği başlatmalıyız. Bunun için de bölgemizin daha özel teşviklere ihtiyacı var. Yani daha iyi şartlarda üretim, pazarlama, ulaşım imkanlarına sahip daha batıdaki bir ille aynı teşvik şartlarına sahipseniz, hiçbir yatırımcının ilinize yatırım yapmasını bekleyemezsiniz. Bu, ticaretin bir gereği ve gerçeğidir. Her zaman dile getirdiğimiz doğru ve objektif teşvik uygulamaları, özellikle tarımsal sanayi sektörünün güçlenmesini sağlayacaktır. Geçmişte tarım ve hayvancılık konusunda önemli bir yere sahip Erzurum’un bu konuda cazibe merkezi yapılması büyük ehemmiyet arz ediyor.” değerlendirmesini yaptı.

Son yıllarda bölgedeki ulaşım projelerinin yanı sıra, lojistik köy projesinin de hayata geçirilmesiyle, iç ve dış ticaret hacminin artmasını beklediklerini kaydeden Yücelik, ”Özellikle Ovit ve KOP Dağı Tüneli Projesi gibi iki önemli ulaşım projelerinin tamamlanması; Erzurum’u Karadeniz’e daha yakınlaştıracak ve ilimizden limana ulaşmak daha kolay olacak. Tabi bunların tam olarak hayata geçirilmesi 2015’i bulacak. Umut ediyoruz ki; 2013 yılı, istediğimiz ve beklediğimiz ekonomik gelişmeler doğrultusunda Erzurum ve bölgemiz için güzel bir yıl olur.” temennisinde bulundu.

"BÜTÜN ÇABAMIZ, ERZURUM’UN KALKINMASI İÇİN"

Ticaret ve Sanayi Odası olarak Erzurum’un gelişmesi ve kalkınması için çaba gösterdiklerini kaydeden Yücelik, yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: "Oda olarak görevimiz; ilimizin ve bölgemizin sorunları hakkında çözüm önerileri üretip, bunları geliştirerek ilgili makamlara iletmek. Yine aynı şekilde ilimizin tüccar ve sanayicisinin problemlerini tespit etmek ve bunları çözüme kavuşturmaktır. Bu hedeflerimize, üyelerimizden aldığımız güç ve motivasyonla ulaşmanın çabası içerisindeyiz. Şehrimizin ekonomik anlamda kalkınması, sosyal ve kültürel bakımdan gelişmesi ancak bölgeler arası kalkınmışlık farkının giderilmesiyle mümkündür. Bu noktadan hareketle biz oda olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çaba gösteriyoruz. Bu kapsamda odamız çeşitli faaliyetlerini sürdürüyor."

(CİHAN)


01 Ocak 2013 Haberleri 1 2 3 4 5