Suriye aşiret liderlerinin toplantısı sona erdi

ŞANLIURFA - Suriye’nin önde gelen aşiret liderleri, Esed sonrası Suriye birliği için Şanlıurfa’da toplandı. Askeri, siyasi ve sivil katılımın olduğu görüşmeler Şanlıurfa’da sona erdi. Yapılan 3 günlük toplantının sonuçları basına ve kamuoyuna açıklandı.

El Cezir ve Fırat Kurtuluş Cephesi üyesi Rakem El Hıdır, okuduğu basın açıklamasında diğer dış güçlerle ve dış bağlantıları olmayan İslami cemaat örgütlerle direnişin başarısı için iş birliğine açık olduklarını belirtti.

Hıdır, El Cezire ve Fırat Bölgesi'nin gelişmesi için gerekli olan fikri, siyasi, sosyal ve sağlıkla ilgili problemleri çözmek için bölgesel yönetimlerle iş birliğine açık olduklarını vurguladı. Temel hedeflerinin zaman ve yarış içerisinde olduklarını belirten Hıdır, insani ve sağlık ihtiyaçlarının teminine çalışmak temel görevlerinin olduğunun altını çizdi.

Rakem El Hıdır şunları söyledi: ”Her türlü mezhepsel ayrımcılığa, teröre, anarşik örgütlenmelere karşı olduğumuzu ilan etmek, dinsel ayrımlara karşı olduğumuzu ve hukuk esaslarına bağlı kalarak vatandaşlık ilkesi aldığımızı belirtmek istiyoruz. Direnişin başarısından sonra tüm dünya devletlerini dostane ve barış esasına dayanarak devletimizi tesis etmek ve diğer dinlere saygı esasına bağlı kalarak, Suriye’nin hukuk ilkelerine bağlı çoğulcu bir demokratik bir İslam devleti kurmak. Esed düzeni yıkılana kadar Esed ve çevresindekilerle mücadele etmek, ortak yaşama ve Suriye vatandaşlarına karşı her türlü faaliyete karşı da durmak temel görevimiz. Kamu düzeni tesis etmek ve hale hazırda bulunan ve gelecekte karşılaşacağımız sorunları ulusal direniş aktörleriyle birlikte bu problemlerin çözümü için yol haritası çizmek.”

Basın açıklamasının ardından salonda programa katılanlar tarafından tekbir sesleri yükseldi.

(CİHAN)


23 Aralık 2012 Haberleri 1 2 3 4 5