Eğitimcilerden 'şiddetle mücadele ders olarak okutulsun' isteği

ANKARA - Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, şiddet olaylarının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, bireylerin okul sıralarından başlayarak şiddete karşı bilinçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Şiddet ile mücadele konusunda en büyük görevin Milli Eğitim Bakanlığı’na düştüğünü belirten Avcı, bu doğrultuda okullarda zorunlu ders dahi okutulabileceğini bildirdi.

DES Genel Başkanı Avcı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, öğrenci ve velileri kapsayan aile danışmanlığı sistemi geliştirmesi gerektiğini belirterek, "Şiddet, maalesef toplumsal bir sarmal haline gelmiş durumdadır. Her gün gazetelerde, televizyonda çocuk ve kadın cinayetini görür hale geldik ve bu tür dramatik olaylar toplumsal hafızamızda yankılanmaya devam ediyor. Terör, öldürme, şiddet ve vahşet olayları giderek normalleşiyor. Sudan sebeplerle kavga ve cinayetler yaşanıyor. Okullarımızda bıçaklama ve kavga olayları eksik olmuyor. Son yıllarda çocukları ve kadınları koruyan birçok yasa yürürlüğe girdi. Polisiye tedbirlerle, yasa ve cezai müeyyidelerle sonuç alınamadığı ortada." dedi.

Toplumda şiddetin normalleştiğini hatırlatan Avcı, buna karşı uzun vadeli, ciddi hukuki ve kurumsal düzenlemeler yapmak gerektiğini kaydetti. Şiddeti toplumdan kaldırmak için insan merkezli bir eğitim anlayışını hem müfredatlara hem de hayatın içine koymak gerektiğini belirten Avcı, şöyle devam etti: "Çünkü vatandaşlarımız arasında kötü muamele, aşağılanma, yasaklama, yoksun bırakma, alaya alma ve küçük düşürme davranışları oldukça yaygın duruma gelmiştir. Kadın ve çocuklarımız, hemen her gün şiddete ya karışmakta ya da tanıklık etmektedir. Bu nedenle şiddet ile mücadele konusunda en büyük görev ve sorumluluk yine Milli Eğitim Bakanlığı’na düşmektedir. Bu doğrultuda okullarımızda zorunlu ders dahi okutulabilir."

(CİHAN)


09 Aralık 2012 Haberleri 1 2 3 4 5