Ankara, Hacı Bayram-ı Veli'yi anlatan uluslararası sempozyuma hazırlanıyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kadınları Kültür Derneği (TÜRKKAD) ortaklığında, Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli’yi Anma Sempozyumu düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, 14-16 Aralık tarihleri arasında, “Bayramım Şimdi” adı altında gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri’ni” konu alan sempozyuma, yerli ve yabancı 30’un üzerinde akademisyen katılacak.

Türk tasavvuf tarihinin en büyük ve en önemli şahsiyetlerinden biri olan Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, Türk akademisyenlerin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Fransa, Kanada, Bosnalı akademisyenler tarafından farklı birçok yönü ile katılımcılara anlatılacak.

Sempozyumda gerçekleştirilecek oturumlar; Hacı Bayram Veli Hazretleri’nin Türk-Osmanlı tarihindeki önemi ve yeri, tasavvuf düşüncesindeki yeri, İstanbul’un alınışındaki ve Ankara’nın büyükşehir oluşundaki tasarrufları, sufi model olarak devlet ilişkilerinde rolü, tasavvufun günümüz Avrupasındaki yeri, velilik gibi konuları etraflı bir şekilde anlatılacak.

Sempozyum, 14 Aralık Cuma günü saat 15.00’de, Ankara Resim Heykel Müzesi’ndeki açılışla başlayacak. Ardından, 15 Aralık Cumartesi ve 16 Aralık Pazar günü yerli yabancı akademisyenlerin katılacağı oturumlarla Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü’nde devam edecek. Sempozyumun sonunda ise La Edri bir konser verecek.

HACI BAYRAM-I VELİ KİMDİR?

Hacı Bayram-ı Veli, yalnız Ankara’nın değil, Türk tasavvuf tarihinin en büyük ve en önemli şahsiyetlerinden biri. 15. yüzyılda, Anadolu Türk birliğinin yeniden sağlanmasında en az politik ve askeri güçler kadar etkili olan Anadolu'da yetişmiş mutasavvıfların en önemlilerindendir. Kendisi, 1421’de tahta çıkan II. Murat Han’ın hocasıdır ve II. Murat’ın oğlu Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethedeceği müjdesini vermiştir. Aynı zamanda, tarihte Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası olarak bilinen Akşemseddin’in de hocasıdır.

(CİHAN)


09 Aralık 2012 Haberleri 1 2 3 4 5