Aile hekimlerinden alınan tıbbi atık bedeli Danıştay’dan döndü

ANKARA - Türk Sağlık-Sen’in açtığı dava sonucu, aile sağlığı merkezlerinde oluşan tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi için her aile hekiminden yıllık 200 TL ücret istenmesi Danıştay’dan döndü.

Türk Sağlık Sen’den yapılan açıklamaya göre, sendikanın Trabzon şubesi yönetim kurulu üyesi Dr. Hasan Eraydın adına, Trabzon İdare Mahkemesi'nde açılan davada aile sağlığı merkezlerinin ayrı bir kategoride değerlendirilmesinin yönetmeliğe aykırı olduğu vurgulanarak, söz konusu işlemin iptali istenmişti. Mahkeme, verdiği kararda, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne dikkat çekerek, söz konusu yönetmelikte aile sağlığı merkezlerinin orta miktarda tıbbi atık üreten sağlık kuruluşu kapsamında değerlendirildiğine vurgu yaptı. Bu sınıftaki sağlık kuruluşlarındaki tıbbi atıklar için kilo başına 1.91 TL atık bertaraf ücreti belirlendiğinin açık olmasına rağmen aile sağlığı merkezlerinin, ayrı bir kategoride değerlendirilerek her bir aile hekiminden 200 TL alınmasının hukuken geçerli olmadığına hükmederek, işlemin iptaline karar verdi.

Söz konusu karar, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Danıştay’a götürüldü. Davayı görüşen Danıştay 14. Dairesi de verdiği kararda, mahkeme kararının bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığına hükmetti. Temyiz isteminin reddine karar verdi.

(CİHAN)


07 Aralık 2012 Haberleri 1 2 3 4 5