Prof. Dr. Sıddık İçli: En doğru yatırım bölgesi Van

VAN - Van Valiliği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin işbirliği ile Van’da ‘Tuşba Yenilenebilir Enerji Sempozyumu’ başlattı. Sempozyuma katılan Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıddık İçli, Van’ın Türkiye’nin en çok güneş enerjisi alan ili olduğunu belirtti. Bu bakımdan Türkiye’nin en doğru yatırım bölgesinin Van ve doğusu olduğunu anlatan Prof. Dr. İçli, yatırımcıların henüz buraya keşfetmediklerini kaydetti.

Van Valiliği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Tuşba Yenilenebilir Enerji Sempozyumu’ başladı. 2 gün sürecek olan sempozyuma Van Valisi Münir Karaloğlu, bazı kamu amirleri ve akademisyenler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıddık İçli, Van’ın Türkiye’nin en çok güneş enerjisi alan ili olduğunu belirtti. Bu bakımdan Türkiye’nin en doğru yatırım bölgesinin Van ve doğusu olduğunu anlatan Prof. Dr. İçli, yatırımcıların henüz buraya keşfetmediklerini kaydetti. Slayt sunum eşliğinden Türkiye’de tüketilen enerji verileriyle de ilgili bilgiler veren Prof. Dr. İçli Türkiye’de 2011 yılında 230 Terebayt enerji tüketildiğini vurguladı.

DAKA Genel Sekreteri Dr. Emin Demirci’nin de kısa bir konuşma yapmasının ardından kürsüye gelen Van Valisi Münir Karaloğlu, yenilenebilir enerjinin önemine değindi. Van Valisi Münir Karaloğlu, Van için bir hedeflerinin olduğunu belirterek, “2023 vizyonumuzda Van’ı güneş enerjisi bakımından Türkiye'nin en önemli, hem enerji üretim merkezi hem de teknoloji üretim merkezi haline getirme noktasında bir vizyonumuz var. İnşallah bilim adamlarımızın da katkısıyla bu vizyonumuza ulaşırız diye temenni ediyorum.” dedi.

Dünyanın enerji ihtiyacının büyük bir çoğunluğunun, neredeyse yüzde 100'üne yakınının fosil kaynaklardan elde edildiğini ifade eden Karaloğlu, bu fosil kaynaklarının her birinin bir ömrünün olduğunu ve günün birinde de mutlak şekilde tükeneceğinin bilindiğini kaydetti. Karaloğlu, “İşte petrolün 41, doğalgazın 60, kömürün de 200 yıl olduğu söyleniyor. Bugün dünyanın kargaşa, karmaşa ve savaş noktalarına baktığınızda aslında dünyayı yönlendiren güçlerin, bu fosil kaynaklarına hakim olma savaşları olduğunu görürsünüz. Onun için mutlak suretle dünya enerji ihtiyacını giderecek bu fosil kaynakları yerine ikame edilecek yeni kaynakları bulma keşfetmek ve kullanmak durumundadır. Onun için bu tür çalışmalar hem dünya için hem de ülkemiz için çok önemli çok kıymetli. Öyle bir enerji kaynağı ikame etmeniz lazım ki artık fosil kaynaklarla çevresini ve doğal dengesini mahvettiğimiz dünyanın doğal dengesine de zarar vermeyecek yeni enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynakları keşfetmeniz lazım. O bakımdan güneş, hidroenerji, jeotermal, rüzgar ve biyoenerji, hem enerji ihtiyacının giderilmesi bakımından hem de temiz çevreyi kirletmeyecek enerji olmaları bakımından son derece önemlidir.” dedi.

TRB2 denilen Van, Hakkari, Muş ve Bitlis’e, güneş enerjisi bakımından özellikle Van’ın doğusuna bakıldığında Türkiye’nin en önemli bölgesi olduğunu her zaman dile getirdiklerini de sözlerine ekleyen Vali Karaloğlu şöyle konuştu: “TRB2 Bölgesi dediğim gibi güneş enerjisi bakımından son derece önemli bir bölge. Biz birinci sempozyuma güneş enerjisi sempozyumu demiştik. İkincisine de yenilebilir enerji sempozyumu dedik. Diğer hidro enerji, rüzgar enerjisi jeotermali de ilave ederek bu kaynağın mutlak suretle kullanılması lazım. Bu bölgenin değerlendirilmesi lazım, buna dikkat çekmek istiyoruz. Türkiye’nin dikkatini bu noktada sadece olumsuz olaylarla değil, enerji ihtiyacının giderilmesi noktasında da çarenin bu noktada olduğuna işaret etmek için bu çalışmalar yürütülüyor. İnşallah burada sunulacak tebliğler hem güneş enerjisi noktasında Türkiye’deki gelişmelere katkı sunar, hem de bölgenin bu potansiyelini ortaya çıkarmasına katkı sunar.”

Yapılan açılış konuşmalarının ardından sempozyuma 10 dakika ara verildi. Daha sonra ‘Enerji Üretiminde Politikalar ve Mevzuat’ konu başlığı altında, oturum başkanı Mehmet Biçer’in yönetiminde, EPDK Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı’ndan Dr. Mustafa Gözen, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nden Abidin Keçeci’nin katılımcılara bilgiler sunmasıyla devam etti.

(CİHAN)

Prof. Dr. Sıddık İçli: En doğru yatırım bölgesi Van Prof. Dr. Sıddık İçli: En doğru yatırım bölgesi Van

23 Kasım 2012 Haberleri 1 2 3 4 5