Yılmaz: GAP bölgesindeki işsizlik yüzde 17,4’ten yüzde 11,7’ye düştü (1)

ANKARA - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, GAP eylem planının geldiği aşama ile ilgili bilgi verdi. Proje sayesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde refah seviyesinin giderek arttığını kaydeden Yılmaz, “TÜİK verilerine göre; 2009 yılında GAP Bölgesi’nde yüzde 17,4 olan işsizlik oranının, 2011 yılında 11,7’ye düştü. Dış ticaret rakamlarına baktığımızda, GAP Bölgesi, ülkemiz toplam ihracatından aldığı yüzde 5,1’lik pay ile Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinin önünde 5. sırada yer almıştır.” dedi.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, TÜİK Konferans Salonu’nda GAP Eylem Planı'nın geldiği aşama ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. GAP'ta; 4 gelişme ekseni altında 73 ana eylem ve bu eylemler çerçevesinde 300’ün üzerinde proje ve faaliyet yer aldığını kaydeden Bakan Yılmaz, “Söz konusu eylemlerin gerçekleştirilmesi için 2008-2012 döneminde ihtiyaç duyulan kaynağın, 2012 yılı fiyatlarıyla, 26,9 milyar TL’lik kısmının merkezi bütçe kapsamında finanse edilmesi öngörülmüştür. Bugüne kadar kurumlara sadece Eylem Planı kapsamındaki yatırımları için 18 milyar TL tahsis edilmiştir. 2008-2011 döneminde 12 milyar TL harcama yapılmıştır. Bu yıl yapılacak harcamalarla 15 milyar TL’yi bulacaktır.” dedi.

Eylem Planı kapsamındaki gelişmelerle birlikte, GAP’taki genel gerçekleşmeleri öngörüldüğü şekilde hızlandığını dile getiren Yılmaz, “GAP Eylem Planı ile birlikte yatırımlarının merkezi bütçe içindeki payı yüzde 7’den yüzde 14’e yükselmiş, dolayısıyla 2007 yılında yüzde 62,2 olan GAP’ın genel nakdi gerçekleşmesi dört yılda yüzde 86’ya ulaşmıştır.”ifadelerini kullandı..

TÜİK verilerine göre; 2009 yılında GAP Bölgesi’nde yüzde 17,4 olan işsizlik oranının, 2011 yılında 11,7’ye düştüğüne de dikkat çeken Yılmaz, şunları söyledi:

“Şanlıurfa ve Diyarbakır illeri için 2009 yılında yüzde 18,8 olan işsizlik oranı ise 2011 yılında 8,3 olarak belirlenmiştir. Dış ticaret rakamlarına baktığımızda, GAP Bölgesi, ülkemiz toplam ihracatından aldığı yüzde 5,1’lik pay ile Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinin önünde 5. sırada yer almıştır. 2010 yılı ile kıyaslandığında yüzde 34’lük ihracat artışı gerçekleşmiştir. Bölgenin ihracatı ve toplam ihracattan aldığı pay 2011 yılında 2008 yılına göre yüzde 58,1 oranında artmıştır. 2012 yılında ise Eylül sonu itibariyle komşu ülke Suriye’de yaşanan sorunlara rağmen Türkiye toplam ihracatının 5,2’sine karşılık gelen 5,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir.”

“7 KIBRIS ADASI BÜYÜKLÜĞÜ’NDE ALAN SULANACAK”

Yılmaz, GAP Eylem Planı ile yapılan barajlar da tamamlanınca, sağlanacak su ile yaklaşık 7 Kıbrıs adası büyüklüğünde alan sulanabileceğini ve hedeflenen sulama yapıldığında 2 yılda 5 ürün almak mümkün olacağını ifade etti. Bölgede sulamaya açılan alan 272 bin 972 hektardan 370 bin 418 hektara ulaştığını ve sulama yatırımlarındaki fiziki gerçekleşme yüzde 14’ten yüzde 20,3’e yükseldiğine dikkat çekti. “Asıl önemli olan, yıllardır barajlarda depolanmış olan suyu alana taşıyacak sulama ana kanallarının inşaatına başlanmış olmasıdır.” diyen Yılmaz projelerin son durumları ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Plan döneminde toplam uzunluğu 639 km olan ve 498 bin 728 ha alana hizmet edecek ana kanalların inşaatına başlanmış ve büyük bölümü 2012 yılı sonunda tamamlanma aşamasına gelmiştir. 11 bin 75 hektar alanın sulanmasını sağlayacak 136 km uzunluğundaki Aşağı Mardin Ana Kanalı’nın birinci, ikinci ve üçüncü kısım inşaatları tamamlanmıştır. Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana Kanalı 94 bin 814 ha alanın sulanmasını sağlayacak olup, 48 km uzunluğundadır.. Kralkızı - Dicle Cazibe Sulaması Ana Kanalı 97 bin 893 ha alana hizmet edecek olup, 202 km uzunluğundadır. 3. Kısım Ana Kanal İkmal inşaatına da başlanmıştır. Toplam 20 bin 319 hektar alana hizmet edecek 182,8 km uzunluğundaki Bozova Pompaj Sulaması, İkinci Kısım Ana Kanal inşaatında fiziki gerçekleşme yüzde 32, Günışık Ana Kanal inşaatında ise yüzde 78 düzeyindedir. Toplam uzunluğu 292 km olan, 37 bin 351 hektarlık alanın sulanmasını hedefleyen Batman Sağ Sahil ana kanalı inşaatında fiziki gerçekleşme yüzde 85, Batman Sol Sahil ana kanal inşaatında ise yüzde 80’dir. Belkıs-Nizip Pompaj Sulaması inşaatında fiziki gerçekleşme yüzde 98’e, Kayacık Sulaması inşaatında yüzde 88’e, Kılavuzlu Sulaması birinci kısımda ise yüzde 61’e yükselmiştir. GAP’ın önemli bir projesi olan Silvan I. Merhale Projesi toplam 193 bin 000 hektar alana hizmet edecektir. Ana kanal inşaatlarının tamamlanma aşamasına gelmesiyle birlikte sulama şebekelerinin proje ve inşaat çalışmalarına da hız verilmiştir. 270 bin 000 hektar alanı sulayacak sulama şebekelerinin proje yapımları bitirilmek üzeredir; yıl içerisinde inşaat ihaleleri yapılacaktır. Böylece yeni plan döneminde sulamaya açılan alan miktarı da hızla artacaktır.”

(CİHAN)


14 Kasım 2012 Haberleri 1 2 3 4 5