Başkent’te belirlenen alanların dışında kurban kesenlere ceza verilecek

ANKARA - Ankara Valiliği, yayımladığı genelgeyle, Kurban Bayramı'nda kurban hizmetlerinin sağlık şartları ve çevre temizliği ile dini hükümlere uygun bir şekilde yürütülmesine esas olmak üzere kurban hizmetlerini yeniden düzenledi. Valilik, kurban kesim yerleri dışında belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak kurban kesenler hakkında yasal işlem yapılacağı uyarısında bulundu.

Ankara Valiliği tarafından yayımlanan genelgede, "Ankara Vali Yardımcısı başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü ve Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşan Ankara İli Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulduğu belirtildi. Genelgeyle, ilçe kaymakamlarının başkanlığında da ilgili kurum ve kuruluşlar temsilcilerinden oluşturulacak kurban hizmetleri ilçe komisyonu kurularak, ilçelerde de kurban hizmetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi istendi.

Valilik genelgesinde, kurban satış ve kesim yerleri il ve ilçe Hıfzıssıhha Kurulları'nca belirleneceği, gerekli alt ve üst yapının tesisi ile kurban atık ve çöplerinin toplanması ile satış ve kesim yerlerinin temizliğinin Büyükşehir Belediyesi ve ilgili belediyelerce yapılacağı ifade edildi.

Genelge şöyle devam etti: “Kurban kesim yerlerinde, kurbanlarını kendisi kesmek isteyenlerden alınacak 'tesisten yararlanma ücreti' ile tesisteki görevlilere kestirmek isteyenlerden alınacak 'kesim ücreti' miktarlarının, il ve ilçe komisyonları kararları ve kesim yerleri ile diğer hususlar halka önceden mutad vasıtalarla duyurulacaktır. Müftülüklerce de iş bu hususlar ve diğer uygulamalardan vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Kurban kesim yerlerinde yeterli sayıda din görevlisi, veteriner, kasap, yardımcı personel ve gerekli araçların bulundurulmasına ilişkin tertip ve tedbirler kurban hizmetleri il ve ilçe komisyonları tarafından önceden belirlenecek ve hazır hale getirilecektir. Kurban kesim hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile ihtiyaç duyulması halinde dışarıdan da yeterli sayıda ve nitelikte personel ve vasıta görevlendirilecektir."

Park, cadde, sokak, meydan gibi umuma açık ve çevre hijyen şartları yeterli olmayan mahallerde kurban kesimine kesinlikle izin verilmeyeceğine işaret edilen genelgede, "Kurban kesim yerleri dışında belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak kurban kesenler hakkında yasal işlem yapılacağı hususu mahalli mutad vasıtalarla vatandaşlarımıza önceden duyurulacaktır. Kurban kesim yerlerinde, sahipleri tarafından alınmayan deriler, kesim mahal sorumlularınca, Türk Hava Kurumu yetkililerine makbuz karşılığında derilerin teslimi sağlanacaktır. İl ve ilçe müftülüklerinde, kurban hizmetlerinin sekretarya hizmetleri ile iş ve işlemlerinin yürütülmesi için yeterli sayıda personelden müteşekkil 'Kurban Hizmetleri Birimi' oluşturulacaktır." ifadelerine yer verildi.

(CİHAN)


17 Ekim 2012 Haberleri 1 2 3 4 5