BM Genel Sekreteri Ban: Kız çocukları gelin değil, çocuk kalsın

ANKARA - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon, kız çocuklarının dünyanın dört bir yanında ayrımcılığa, şiddete ve istismara maruz kaldığını söyledi. BM Ankara Enformasyon Merkezi, Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un mesajını yayınladı. "Kız çocuklarına yatırım yapılması ahlaki bir sorumluluktur, temel adalet ve eşitlik kuralıdır. Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinden kaynaklanan bir zorunluluktur." diyen Genel Sekreter Ban, bin yıl kalkınma hedeflerine ulaşılması, ekonomik kalkınma ve barışçı ve bütünleşmiş toplumlar inşa edebilmek için de hayati önem taşıdığını belirtti.

Ban, birincisi kutlanan Dünya Kız Çocukları Gününde Birleşmiş Milletler'in çocuk evlilikleri üzerinde yoğunlaştığını belirtti. Küresel ölçekte 20-24 yaş grubundaki kadınların yaklaşık 3'te birinin 18 yaşın altında evlendirildiğini ifade eden Ban, son 30 yıl içinde çocuk gelin oranında azalma görülse de, başta kırsal ve yoksul kesim olmak üzere sorunun hala varlığını sürdürdüğünü vurguladı. Ban, günümüzdeki bu eğilimin devam etmesi halinde önümüzdeki on yıl içinde 18 yaş altında evlendirilen kız çocuklarının sayısının 150 milyona tırmanacağı belirtti.

Çocuk yaşta evlendirilmenin kızları bir çok fırsattan mahrum bıraktığını, sağlıklarını tehlikeye attığını, şiddete ve istismara açık hale getirdiğini, erken ve istenmeyen hamileliklere maruz bıraktığını vurgulayan Genel Sekreter, "Bütün bu riskler çoğu kez hayati tehlike içeriyor. 18 yaş altı bir annenin bebeğinin bir yaşına gelmeden ölme ihtimalinin 19 yaş ve üzerindeki bir anneninkine oranla yüzde 60 daha fazla olduğu görülüyor." dedi. Çocuk evliliklerine karşı kız çocuklarını korumanın en iyi yolunun eğitimden geçtiğini vurgulayan Ban, kız çocukları okula gidebildiklerinde ve erken evliliğe zorlanmadıklarında, hem kendileri hem de aileleri için daha iyi bir yaşamın temellerini atma imkanına sahip olduklarını belirtti. Ban, evlendirilmiş olanların da eğitim imkanı bulmaları, ekonomik fırsatlardan ve sağlık hizmetlerinden yararlanmalarının yaşamlarını zenginleştirdiğini ve geleceklerini sağlamlaştırdığını belirtti.

Hükümetleri, toplumları ve dini liderleri, sivil toplumu, özel sektörü ve aileleri, özellikle de erkekleri ve erkek çocukları kız çocuklarının haklarını, ilgili sözleşmelere, Pekin Bildirisi ve Eylem Platformu ve Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programına bağlı kalarak, geliştirmeye çağıran Ban, "Gelin bugünü 'benim hayatım, benim haklarım, çocuk evlilikerine son verin' teması ışığında kutlayalım ve gelin kız çocuklarının gelin değil çocuk olarak kalmalarını sağlamak için üzerimize düşeni yapalım." dedi.

(CİHAN)


11 Ekim 2012 Haberleri 1 2 3 4 5