ABD’de yeni nesil inançsız yetişiyor

NEW YORK - Pew Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen yeni bir ankete göre, her 5 Amerikalıdan birinin herhangi bir din ile ilgisinin olmadığı ortaya çıktı.

Araştırmada Amerikalıların yüzde 20'si kendisini tanrıyı ne kabul eden nede redden olarak tanımlıyor. Bununla birlikte yeni yetişen neslin ise dini inançlara daha az bağlı olmayı tercih ettiği ifade ediliyor.

Beş yıl önce, kendini herhangi bir dine bağlı hissetmeyen Amerikalıların oranı yüzde 15’ten yüzde 20’e yükseldi. Özellikle 30 yaş altı Amerikalılarda bu oran çok daha yaygın.

Yeni yetişen 30 yaş altı neslin yüzde 32'si kendilerini herhangi bir dine bağımlı görmezken bu oran 65 yaş üstünde ise yüzde 9. Yani yeni nesil önceki nesle göre din konusunda daha mesefali duruyor. Yine aynı araştırmada ezici bir çoğunluk dini grupların güç ve paraya dayalı olarak hareket ettiğini düşünüyor.

Dine bağlılığıyla tanınan ABD'de inançsızların artmasının sebebi olarak kuşağın değişmesinin önemli bir etken olduğu belirtiliyor.

2007 yılında Amerikalıların yüzde 38'i herhangi bir ibadethaneye gitmezken bu oran 2012'de ise yüzde 49'a yükselmesi ise birbaşka sonuç olarak gösteriliyor.

Araştırmada, kendini demokrat olduğunu tanımlayan seçmenlerin yüzde 25'i herhangi bir inanca sahip olmazken, Cumhuriyetçilerde ise bu oran yüzde 11. İki parti grubunda da inançsızların artığı gözlemlendi.

(CİHAN)


11 Ekim 2012 Haberleri 1 2 3 4 5