Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede 47 eylemden 13’ü tamamlandı

ANKARA - Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 'Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı 3. Dönem Gerçekleşme Raporu'nu açıkladı. Yeni eylem planı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül sonu itibarıyla söz konusu eylem planında yer alan toplam 47 eylemden 13'ünün yüzde 100 olarak tamamlandığını söyledi. Şimşek, ''Yıl sonuna kadar 13 eylemi daha tamamlamayı amaçlıyoruz. Böylece 2012 yılı itibarıyla öngördüğümüz hedeflerin yüzde 55'ini gerçekleştirme başarısını sağlamış olacağız. Yani yılsonu itibarıyla 26 eylemi tam olarak gerçekleştirmiş olacağız.'' dedi.

Planda yer alan eylemler, gönüllü uyumumun arttırılması, denetim kapasitesinin güçlendirilmesi, yatırımların caydırıcılığının arttırılması, veri tabanı paylaşımı ve toplumsal farkındalığın arttırılması olmak üzere 5 amaç çerçevesinde hazırlandı. İzleme ve değerlendirme sistemini yeni eylem planıyla etkin hale getirmek için 3 ayrı kurul oluşturuldu. Yürütme kurulu Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci ile eylem planında yer alan kurumların üst düzey yöneticilerinden oluşuyor. İkinci kurul Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında 6 ayda bir toplanan, bakanlar düzeyinde bir kurul. Bu kurulun Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyesi bakanlar ile eylem planında yer alan faaliyetlerden sorumlu bakanlardan oluşuyor. Üçüncü kurul ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 'Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Yüksek Kurulu' ve yılda bir kez toplanan kurul kayıt dışı ile mücadelenin etkin şekilde izlenmesi ve topluma mal olmasına çalışıyor.

EYLEM PLANINA GÖRE YÜZDE 100’Ü TAMAMLANAN ÇALIŞMALAR

- Gümrük işlemlerinin elektronik imza ile yapılması sağlandı.
- Denetim elemanlarının kullanımına münhasır olmak üzere işyeri ve sektör analizlerine esas teşkil edecek bilgilerin yer alacağı dijital ortamda “işyeri elektronik denetim defteri” ile “işyerleri elektronik sicil merkezi” oluşturuldu.
-Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde kayıt dışı istihdamla mücadelede etkinliği artıracak risk analizi merkezi kuruldu.
-Sermaye gereksiniminin hesaplanmasında kredi riskinin daha hassas olarak ölçümü için karşı tarafın kredi değerliliğine dayalı olan uygulamalar ile alternatif olarak kullanılabilen standart uygulamaları içeren ve kamuoyunda Basel-II olarak bilinen uluslararası standartlara geçildi.
-Kayıt dışılıkla mücadelede etkinliği artırmaya yönelik ortak pilot denetimler planlanarak uygulandı.
-İnşaat sektöründeki aktörler kayıt altına alınarak izleniyor.
-Yapı kooperatifçiliği sektöründeki aktörler kayıt altına alınarak izleniyor
-İnşaat sektöründeki Yapı Malzemeleri Üreticileri ve Onaylanmış Kuruluşlar “Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi” (YMDS) ile kayıt altına alınarak izleniyor
-Binalarda enerji verimliliği ile ilgili olarak iş ve işlem yapan EVD ve SMM Şirketleri kayıt altına alınarak, izleniyor.
-İnşaat sektöründe yapı denetim kuruluşları ile sektördeki diğer aktörlerin faaliyetleri kayıt altına alınarak ve izleniyor.
-Sermaye Piyasası Kurulu görev alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların yaptıkları işlemlerin SPK tarafından çevrimiçi olarak takip edilmesine yönelik bir sistem kuruldu.
-Araçların imalat veya ithalatından, kayıt ve tescil edildiği tüketiciye ulaşım safhasına kadar takibine imkan veren bir sistem kuruldu.
- Tapu TAKBİS sisteminin tamamlanarak verilerin çevrimiçi olarak paylaşılabilir hale getirilmesi sağlandı.

(CİHAN)


05 Ekim 2012 Haberleri 1 2 3 4 5