Yazar Halit Ertuğrul: "Terörü ancak 'eğitim fedaileri' bitirir"

İSTANBUL - Yazar Halit Ertuğrul, terör konusunu işlediği "Asi Gönül" isimli yeni kitabında yörenin gençlerinin nasıl tuzaklara düşürüldüğünü, nasıl bir endoktrinasyondan geçtiğini gözler önüne seriyor.

Güneydoğu sorunu hergün yaşanan gelişmelerle daha girift bir hal alırken meselenin konuşulduğu platform daha çok “askeri zemin” oluyor. Eğitimin bölgeye katabilecekleri de tartışılmaya devam ederken bölgede akan kanın durmaması, orada gelişim adına daha kalıcı adımların atılmasını da engelliyor.

İçinde bulunduğu terör cenderesinden çıkmak isteyenler için de tek çözüm var: Büyük şehirlere göç... Fakat bu da beraberinde yeni sorunları getiren sancılı bir süreç. Büyük şehrin yaşam standartlarına adapte olmak, geleneksel hayatından kopmak istemeyen yöre halkı için güç. Öte yandan terör örgütünün cenderesinden kurtulmak büyük şehre gelmekle de pek mümkün değil. Oralarda bile bir şekilde hayatlarına müdahil olmaya devam ediyorlar. İnsanlar kendilerini kurtarsalar bile, çocuklarını bazen bu cendereden çekip alamıyorlar.

Eğitimci-yazar Halit Ertuğrul da Asi Gönül isimli yeni kitabında böyle bir hayat hikayesine yer veriyor. Bir okurunun kendisine mektupla ulaştırdığı yaşam öyküsünü bu eserinde kaleme alan Halit Ertuğrul, yörenin gençlerinin nasıl tuzaklara düşürüldüğünü, nasıl bir endoktrinasyondan geçtiğini gözler önüne seriyor.

Annesi ve babası dindar ve şiddete karşı mücadele veren fertler olan Gönül, onların aksine örgütün rüzgarına kapılıyor. Türkiye’de ses getiren eylemlerinin ardından yurtdışına kaçan Gönül, buradaki hayatında yaptığı yanlışların ve hatalarının izlerini sürmeye başlıyor. Yurtdışına kendisi gibi kaçmış eski terör örgütü üyeleriyle de diyaloğa geçen Gönül, en nihayet, şiddetin bir çözüm olmadığını anlıyor. Ancak bu sefer de karşısına örgüt çıkıyor. Korkutucu ve sıkı bir takip başlıyor.

Eseri boyunca Doğu sorununu bir Doğulunun gözüyle bizlere aktaran Halit Ertuğrul, bu kitapla birlikte bir kez daha terörün tedavisinde “eğitimin önceliğini” gözler önüne seriyor. Doğru insanlar ve müfredat tarafından doldurulmamış bir eğitim hayatının ardından örgütün sistemli beyin yıkamasına maruz kalan gençlerin her ne kadar geçmişte iyi insanlar olsalar da, nasıl bir şiddet aracına dönüştürülebildiklerini yazıyor. Bu noktada Gönül’ün hayatı, hakikaten ilginç ayrıntılar içeren bir hayat... Öyle ki, babası dahi örgüt tarafından öldürülen Gönül, yine de örgütün rüzgarından kendisini alamıyor. “Beynim o derece yıkanmıştı” diyor.

Eğitim kahramanlarının, gönül yolcularının yollara revan olması, o gençleri daha kanlı ellere düşmeden önce ışığa, gerçeğe uyandırması terörün tek çözümü diyen Halit Ertuğrul, dünyaya ışık saçan “önden giden atlıların” bir kez daha Doğu için seferber olması gerektiğini, çünkü erken yaşlarda atılmayan adımların ilerleyen yıllarda daha çözümsüz problemleri beraberinde getireceğini gözler önüne seriyor. Türkiye’nin tekrar bir eğitim seferberliğine girmesini şart görüyor...

(CİHAN)

Yazar Halit Ertuğrul:  Terörü ancak 'eğitim fedaileri' bitirir

28 Eylül 2012 Haberleri 1 2 3 4 5