Nüfusun yüzde 16,1’i yoksulluk sınırının altında yaşıyor

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu 2011 yılına ait Gelir Ve Yaşam Koşulları Araştırması'nı yayımladı. Araştırmaya göre nüfusun yüzde 16,1’i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ortalama yıllık hanehalkı kullanılabilir geliri ise 24 bin 343 TL, ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelir ise 10 bin 774 TL. İstanbul, 14 bin 873 TL ile ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir geliri en yüksek olan bölge durumunda. Ege bölgesi 12 bin 924 TL ikinci sırada. En düşük ortalamaya sahip bölge ise 5 bin 418 TL ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi.

Maaş-ücret gelirleri yüzde 44,8’lik oranla toplam gelir içerisinde en fazla paya sahip olurken, bunu yüzde 21,4 ile müteşebbis gelirleri ve yüzde 19,4 ile sosyal transferler izledi. Sosyal transferlerin yüzde 92’sini emekli ve dul-yetim aylıkları oluştururken, emekli ve dul-yetim aylıkları toplam gelir içinde yüzde 17,8’lik paya sahip oldu. Müteşebbis gelirlerinin ise yüzde 68,2’si tarım-dışı gelirlerden oluştu.

Nüfusun yüzde 16,1’i yoksulluk riski altında yaşarken, kentsel ve kırsal yerler için hesaplanan yoksulluk sınırlarına göre kentsel yerlerde bu oran yüzde 13,9 iken, kırsal yerlerde yüzde 15,7 olarak hesaplandı. Nüfusun yüzde 59,6’sı kendilerine ait konutta otururken, yüzde 41,7’sinin oturduğu konutta izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşıyor. Yüzde 61,8’inin hanesinin taksit ödemeleri ve borçları (konut alımı ve konut masrafları dışında) bulunmakta, bu borç ödemeleri, yüzde 26,2’sinin hanesine çok yük getirirken, yüzde 86,5’i 'evden uzakta bir haftalık tatili', yüzde 67,6’sı 'beklenmedik harcamalarını' ve yüzde 80,3’ü 'yıpranmış ve eskimiş mobilyalarını yenileme ihtiyacını' ekonomik nedenlerle karşılayamıyor. Ciddi finansal sıkıntıyla karşı karşıya olan nüfusun oranı 2009 yılında yüzde 63, 2010 yılında yüzde 66,6 iken 2011 yılında yüzde 60,4 olarak hesaplandı.

(CİHAN)


17 Eylül 2012 Haberleri 1 2 3 4 5