Kars’ta anız yakanlara cezai işlem uygulanacak

KARS - Kars Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özcan Yıldırım, hububat hasat mevsimde olunan şu günlerde sürdürülebilir tarımın yegane kaynağın olan toprakların verimliğini tehdit eden en büyük unsurun anız yakmak olduğunu bu alışkanlıktan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Yıldırım, anız yakmanın gerek tarımsal üretime verdiği ciddi zararlar ve gerekse 2012/1 no’lu Kars Valilik Kararı ile yasaklanmış olduğunu, anız yakanlar hakkında cezai işlem uygulanacağını ifade etti.

Anız yakmanın Türkiye’de hububat hasadından sonra kalan artıkların yakılması ve toprağa karıştırılmasının verim ve toprak üzerine birçok olumsuz etkilerinin olduğunun üzerinde duran Yıldırım, “Anız yakılması hem topraktaki besin öğelerinin yok olmasına hem de yangınların çıkmasına neden olmaktadır.” dedi.

Anızın, buğday arpa gibi tahılların hasadından sonra tarlada kalan köklü sap ve saman artıklarına verilen ad olduğunu belirten Yıldırım, “Anızın yakılma nedeni çiftçiler tarafından bazı yararlar umularak özellikle toprak işlemeyi kolaylaştırma, böcek ve diğer zararlıları yok edip bitki hastalıklarını önleme, toprak verimini artırma gerekçeleri ile yapılıyor. Öteden beri hasat sonunda tarlada kalan ürün artıklarını (anızları) yakmanın adet haline getirildiği bölgede oysaki toprağın en önemli kısmını bitki artıklarının çürümesi sonucu meydana gelen organik maddelerin teşkil etmektedir.” diye konuştu.

ANIZ YAKMANIN TOPRAK ÜZERİNE YAPTIĞI OLUMSUZ ETKİLER

Anız yakılması ile sap, saman ve organik maddenin yok edilmesi sonucu, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesinin bozulmakta olduğunu aktaran Yıldırım, “Anız yakılması ile birinci yılda hububatta kök çürüklüğü hastalığında azalma görülmekte ancak ikinci yılda bu hastalığın daha da arttığı bilinmektedir. Ekin kurdu zararlısı toprak altında yuvalanarak yaşadığı için anız yakılması ile bu zararlıdan kurtulmak mümkün değildir. Yakılan anızla birlikte tarım için faydalı toprakta yanmakta böylelikle verim de düşmektedir. Toprağın su tutma kapasitesi düşmekte ve çoraklaşmaya neden olmaktadır.” şeklinde konuştu.

Yıldırım, anızların tarlada yakılmayıp uygun bir toprak işleme aleti ile sürülüp organik madde kaynağı olarak tekrar geri toprağa verilmesi gerektiğinin altını çizerek; “Anız toprağa karıştığında topraktaki besin maddeleri artmakta ve erozyona karşı direnç artmaktadır. Kurak dönemlerde bitkilere ekonomik olarak su sağlanmasına yardımcı olur. Anızlı toprak işleme ile tarım topraklarının verimliliği korunabilmektedir. Anız toprağa karıştırıldığında kurak koşullarda tarla toprağının bitkiler için gerekli rutubeti depolar. Ülkemiz tarım topraklarının korunması, daha bol ürün almak, yangın çıkarmamak için anızları yakmayalım. Soklu pulluk gibi aletlerle toprağa karıştıralım ki daha çok ürün alalım." açıklamasında bulundu.

(CİHAN)

Kars’ta anız yakanlara cezai işlem uygulanacak

11 Eylül 2012 Haberleri 1 2 3 4 5