MEB: Okullarda sinsi tehlike haberi gerçek dışı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, cinsel istismarda bulunmak, uyuşturucu satmak, hırsızlık yapmak gibi suçlardan hakkında dava açılan kişilerin, dava henüz sonuçlanmadığı için okullarda görev yapabileceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi.

MEB’den yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede yer alan ‘Okullarda Sinsi Tehlike-Çocuklarımız Kimlere Emanet’ başlıklı haber üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi. Haberin içeriğinde, ‘Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Aile Birliği Yönetmeliği sinsi bir tehlikeyi beraberinde getirdi. Yeni yönetmeliğe göre, cinsel istismarda bulunmak, uyuşturucu satmak, hırsızlık yapmak gibi suçlardan hakkında dava açılan kişiler, dava henüz sonuçlanmadığı için okullarda görev yapabilecek.’ iddiasına yer verildiğine dikkat çekildi. İddianın tamamıyla gerçek dışı olduğu kaydedilen açıklamada, kasıtlı bir biçimde kamuoyunda Bakanlığı töhmet altında bırakma amacının güdüldüğü savunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nin 9 Şubat 2012 tarihinde yenilenerek yürürlüğe girdiği anımsatılan açıklamada belirtilen açıklamada, “Kiralama usulü ve işlemleri başlıklı 20. maddesi ile sözleşmenin feshi, iptali ve kiralanan yerlerin tahliyesi başlıklı 22. maddesinde okullarda okul kantin ve benzeri yerlerde işleteceklerin ve çalışanların herhangi bir suç işlememiş olmasını açık bir şekilde düzenlemektedir. Bu maddeler incelendiğinde görüleceği üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda memur olma şartlarından biri olan hükmün aynısı kantinciler ve okullar bünyesinde faaliyet gösteren diğer işletme sahibi ve çalışanları için de aranmaktadır. Bu maddeleri biraz daha açmak gerekirse söz konusu yönetmeliğin 20/6 fıkrasında ‘kantinlerde, alanlarında… istihdam edilen kişilerde ilgili mevzuatında belirtilen sürelerde portör muayenesi, adli sicil ve arşiv kaydı vb. evraklar istenir.’ hükmü vardır. Aynı maddenin 7. Fıkrasında ise her yıl kantin işletmecisi faaliyet belgesi ile işletmecinin yanında çalışanların adli sicil ve arşiv kayıtları yenilenir ve birlik yönetimine teslim edilir. Hükmü düzenlenmiştir. Aynı maddenin 11. fıkrasında ise yukarıda belirtildiği gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde düzenlenen hükmün aynısına yer verilerek bu suçlardan mahkum olanların ihalelere katılamayacağı ve okul aile birliklerince kiraya verilen yerlerde istihdam edilemeyecekleri düzenlenmiştir.” denildi.

Herhangi bir suç işledikleri halde henüz adli sicil kaydı bulunmayanların okullarda çalıştırılacağına ilişkin iddianın da asılsız olduğu ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: “Aynı yönetmeliğin 22. Maddesinin (c) fıkrasında ‘kiracının veya çalışanların genel ahlaka ve adaba aykırı davranışlarda bulunduğunun inceleme ve soruşturma sonucu tespiti’ halinde Sözleşmenin fesh edileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, yukarıda açıkladığımız şekliyle 20. maddenin (11) sayılı fıkrasında “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve düzenin işeyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar…. Hırsızlık, dolandırıcılık.., ve aynı kanununun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı ikinci kısmının altıncı bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan mahkum olanlar ihalelere katılamazlar ve istihdam edilemezler’ hükmünde sayılan suçların tamamına yakını tutuklu yargılanmayı gerektirir. Bu nedenle zaten bu kişilerin serbest bir biçimde sayılan yerlerde çalışması mümkün görünmemektedir. Kaldı ki haberde yer verilen sabıka kaydının oluşabilmesi için arşiv kaydının bulunması gerekmektedir. Yukarıda yer verilen yönetmelik maddelerinde de belirtildiği gibi arşiv kaydı bulunanların okullarda kantin vb. yerleri işletmek ve çalışmak üzere istihdam edilmesi mümkün değildir.”

Açıklamada Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nin de Taşıma İşlerinde Çalışanlar başlıklı 8/d fıkrasında sabıkalı kişilerin buralarda çalışmasının önlendiği aktarıldı.

(CİHAN)


07 Eylül 2012 Haberleri 1 2 3 4 5