Anadolu'daki yayla evleri turizme kazandırılacak

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlatacağı uygulamayla, atıl ve metruk binalara 'turizm amaçlı kullanılabilir' belgesi verilebilecek. Atıl ve metruk binaların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan düzenleme sayesinde, Anadolu'daki yayla evleri turizme açılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Yapı Denetim ve İmar Kanunu'nda yapacağı değişiklikle, yapı denetim firmaları, teknik müşavirlik kuruluşlarına dönüştürülecek. Teknik müşavirlik kuruluşları bünyesindeki turizm uzmanları, Türkiye'nin her köşesinde incelemelerde bulunarak metruk yapılar ve yılın her döneminde tam kullanılmayan binaları tespit edecek. Tespit sonucunda, turizm amaçlı binalar için 'atıl konut sertifikası' verilecek. Ayrıca yapıların mevcut durumu, getirilebilecek yeni fonksiyonlar belirlenerek rapor oluşturulacak. Çalışmanın ardından, eski özellikleri bozulmayan atıl ve metruk yapılara, yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, yapı denetim belgesi, enerji kimlik belgesi ve turizm belgesi verilebilecek.

KIRSALDAKİ EVLER TURİZME KAZANDIRILACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni düzenlemeyle, metruk ama tasfiye edilmeyen yapıları yeniden şehir hayatına kazandırmayı amaçlıyor. Uygulamayla, atıl durumda bekleyen yapılar ekonomiye kazandırılmış olacak. Düzenleme, sadece büyük şehirler ve turizmin geliştiği bölgeleri kapsamayacak. Anadolu'nun kırsalındaki evler de turizme kazandırılacak. Özellikle Doğu Karadeniz ve Toros yaylalarındaki kullanılmayan evler, restorasyonlarının ardından, yöresinin fiziksel ve kültürel özelliklerinin tanıtılmasına katkıda bulunacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, bütün bölgelerde turizme büyük önem verdiklerini belirterek, "Yayla turizmine ayrıca önem vermeliyiz. Bu konuda Turizm Mastır Planı çerçevesinde çalışmalarımız var." dedi.

Bakanlık, uygulamanın başarılı olması durumunda, mülkiyet sorunu bulunan metruk yapı ve atıl konutları ekonomiye kazandırmak için gerekirse Kat Mülkiyeti Kanunu'nda değişiklik yapacak.

(CİHAN)


12 Ağustos 2012 Haberleri 1 2 3 4 5