Çiftçiye makine-ekipman desteği için son başvuru tarihi 3 Ağustos

ANKARA - Üreticilerin makine ve ekipman alımının yüzde 50’sinin hibe şeklinde karşılanmasına ilişkin destekten yararlanmak için başvurular 3 Ağustos'ta sona eriyor.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 3 Temmuz’da yayımlandı. Tarımsal faaliyetlere birçok açıdan katkı sağlayacak makine ve ekipman alımlarındaki hibe desteği, makine yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlaması hedefleniyor. Üreticiler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili tebliği çerçevesinde 27 yatırım konusunda hibeden yararlanabilecek. Yatırıma konu makine ve ekipmanlar; anıza doğrudan ekim makinesi, arıcılık makine ve ekipmanı, balya makinesi, balıkçı gemilerinde soğuk depo, biçerbağlar, canlı balık nakil tankı, çeltik fide dikim makinesi, el traktörü, file sisteminin kurulması, gübre dağıtma makinesi, güneş kolektörü, mibzer, pamuk toplama makinesi, pancar söküm makinesi, patates söküm makinesi, pülverizatör, sap parçalama makinesi, sap toplamalı saman makinesi, silaj makinesi, sıra arası çapa makinesi, su ürünlerinde buzlama makinesi, su ürünleri için kuluçka dolabı, süt sağım ünitesi ve soğutma tankı, tambur filtre, taş toplama makinesi, yem hazırlama makinesi ve zeytin hasat makinesinden oluşuyor.

Bütün illerde uygulanacak destekleme programı kapsamında tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan mal alım başvuruların yatırımın gerçekleşeceği il ya da ilçede, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının il ve ilçe müdürlüklerine 3 Ağustos'a kadar teslim edilmesi gerekiyor. Daha önce hibe desteğinden yararlananlar aynı yatırım konusunda başvuru yapamayacak. Proje sahiplerinin kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50’si oranındaki katkı payını kendilerinin temin etmesi gerekiyor.

(CİHAN)


30 Temmuz 2012 Haberleri 1 2 3 4 5