Bakan Yılmaz: GAP’ta işsizlik oranı düştü

DİYARBAKIR - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, yüzde 17 olan GAP bölgesindeki işsizlik oranının yüzde 11,7’ye, 2009'da yüzde 18,8 olan Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki işsizlik oranının ise GAP ile birlikte yüzde 8,3’e düştüğünü açıkladı.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, GAP Eylem Planı kapsamında 2008 yılında açıklanan yatırımların tüm hızıyla devamla ettiğini söyledi. Diyarbakır'a yapılan GAP Eylem Planı Revizyon toplantısına katılan Bakan Yılmaz, eylem planları ile yüzde 17 olan GAP bölgesindeki işsizlik oranının yüzde 11,7’ye, 2009 yılında Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki yüzde 18,8’lik olan işsizlik oranının ise GAP ile birlikte yüzde 8,3’e düştüğünü söyledi.

Eylem planı kapsamındaki gelişmelerin GAP’taki genel gerçekleşmeleri öngörüldüğü şekilde hızlandırdığını ifade eden Bakan Yılmaz, “GAP Eylem Planı ile birlikte öncelikle GAP bölgesi yatırımlarının merkezi bütçe içindeki payı yüzde 7’den yüzde 14’e yükselmiş, dolayısıyla 2007 yılında yüzde 62,2 olan GAP’ın genel nakdi gerçekleşmesi dört yılda yüzde 86’ya ulaşmıştır.” dedi.

Bölgede sulamaya açılan alanların 370 bin 418 hektara ulaştığını dile getiren Bakan Yılmaz, sulama yatırımlarındaki fiziki gerçekleşmenin yüzde 14’ten yüzde 20,3’e yükseldiğini, ama asıl önemli olanın, yıllardır barajlarda depolanmış olan suyu alana taşıyacak sulama ana kanallarının inşaatına başlanmış olması olduğunu ifade etti.

Plan döneminde toplam uzunluğu 639 kilometre olan ve 498 bin 728 hektar alana hizmet edecek ana kanalların inşaatına başlandığını ve büyük bölümü 2012 yılı sonunda tamamlanma aşamasına geldiğini kaydeden Bakan Yılmaz, şunları söyledi: “Aynı zamanda, 270 bin hektar alanı sulayacak sulama şebekelerinin proje yapımları da bitirilmek üzeredir. 2012 yılında inşaat ihaleleri yapılacaktır. Böylece yeni plan döneminde sulamaya açılan alan miktarı da hızla artacaktır. Sulama yatırımları ile eş zamanlı ve koordineli olarak gerçekleştirilen ve 2,1 milyon hektar alanı kapsayan toplulaştırma çalışmaları da 2012 yılı içinde bitirilecektir.”

Bakan Cevdet Yılmaz, GAP Eylem Planı çerçevesinde Diyarbakır ve Şanlıurfa illerindeki gerçekleşmelerle ilgili şu bilgileri verdi: “GAP kapsamındaki enerji yatırımlarında fiziki gerçekleşme yüzde 74 düzeyini korumaktadır. Ama Eylem Planı kapsamında inşaatı devam eden ve Dicle Irmağı’nın en büyük barajı olan Ilısu Barajı ve HES’in tamamlanmasıyla birlikte bu oran yüzde 90’ı aşacak ve Cizre Barajı’nın yapımının da önü açılacaktır. GAP Eylem Planı’nda 4 gelişme ekseni altında 73 ana eylem ve bu eylemler çerçevesinde 300’ün üzerinde proje ve faaliyet yer almaktadır. Söz konusu eylemlerin gerçekleştirilmesi için 2008–2012 döneminde ihtiyaç duyulan kaynağın, 2012 yılı fiyatlarıyla, 26,9 milyar TL’lik kısmının merkezi bütçe kapsamında finanse edilmesi öngörülmüştür. Bugüne kadar kurumlara sadece eylem planı kapsamındaki yatırımları için 18 milyar TL tahsis edilmiştir. 2008–2011 döneminde 12 milyar TL harcama yapılmıştır. Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi ana ekseninde yer alan ve ilk defa eylem planı ile uygulanan Cazibe Merkezleri Destekleme Programı’na 2008 yılında pilot il olan Diyarbakır’da, 2010 yılında da Şanlıurfa’da başlanmış; iki ildeki uygulamalar için 155 milyon TL kaynak aktarılmıştır.”

(CİHAN)

Bakan Yılmaz: GAP’ta işsizlik oranı düştü

14 Haziran 2012 Haberleri 1 2 3 4 5