Yargıtay 30 hizmetli alacak

ANKARA - Yargıtay Başkanlığı, yardımcı hizmetler sınıfında açık bulunan toplam 30 hizmetli kadrosuna, yapılacak mülakat sınavı sonucuna göre açıktan atama yapılacağını bildirdi.

Mülakat sınavına, Kamu Personeli Seçme Sınavı (2010-KPSS)'nda, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek. Merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Başvuruda bulunacakların şu şartları taşımaları gerekiyor: "Türk vatandaşı olmak. İlk defa devlet memurluğuna atanacaklar için başvurunun son günü olan 15/06/2012 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (15/06/1977 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecektir.). 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak. Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 317. maddesi ile değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, kamu haklarından mahrum bulunmamak."

Özel şartlar ise şöyle: "En az lise veya dengi okul mezunu olmak. Adli sicil ve arşiv (sabıka) kaydı sonucu olumlu olmak."

Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını şahsen, APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da kargo ile Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Vekaletler Cad. No:3 Bakanlıklar/Ankara adresine yapacak.

Başvurular 15 Haziran 2012 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek. Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai bitimine kadar Yargıtay Başkanlığı'nda olması gerekiyor. Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem yapılmayacak. Sınav yeri, sınav tarihi ve saati www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacak.

Başvuru için gerekli belgeler de şöyle: Başvuru Formu (www.yargitay.gov.tr adresinde yer almaktadır.). Nüfus cüzdan fotokopisi. Diploma fotokopisi. KPSS-2010 sınav sonuç belgesi(internet çıktısı). Sabıka kaydı aslı. Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak).

(CİHAN)


10 Haziran 2012 Haberleri 1 2 3 4 5