Bakan Çağlayan: Teşvik sisteminin yasal alt yapısı tamamlandı

ANKARA - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, yapılan değişikliklerle Yeni Teşvik Sistemi'nin yasal alt yapısının tamamlandığını söyledi. Çağlayan, kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber teşvik sistemiyle ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ve Uygulama Tebliği’nin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulacağını belirtti.

Bakan Çağlayan, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklama şunları kaydettti:

"Açıkladığımız Yeni Teşvik sisteminde Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda bir takım değişikliklerin yapılması gerekiyordu. Sözkonusu değişikliklerin gerçekleştirilebilmesi için Hükümetimizce, 'Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı' Meclis Genel Kurulu’na sevk edilmişti. Söz konusu değişiklikler 31 Mayıs'ta TBMM’de kabul edilerek yasallaştı. Kanun’da yeni teşvik sistemiyle ilgili düzenlemeler kapsamında; asgari 500 milyon TL sabit yatırım tutarı öngörülen Stratejik Yatırımların bina-inşaat harcamaları için Katma Değer Vergisi iadesi desteğinin sağlanması, Bakanlar Kurulunca belirlenecek, ülkemizin sosyo-ekonomik açıdan en az gelişmiş bölgesinde gerçekleştirilecek yatırımlarda istihdam edilen işçilerin asgari ücretleri üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi Stopajının 10 yıl süreyle terkin edilmesi, söz konusu bölgede gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan istihdam kapsamında ödenmesi gereken Sigorta Primi İşçi Hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının, 10 yıl süreyle Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanması ve vergi indirimi desteğinin belirli bir kısmının yatırım dönemi içerisinde ve firmaların diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına da uygulanması imkanını getirmektedir. Bu değişikliklerle yeni teşvik sistemimizin yasal alt yapısı da tamamlanmıştır. Söz konusu Kanun’un yürürlüğe girmesini müteakip, yeni teşvik sistemiyle ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ve Uygulama Tebliği de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulacaktır."

(CİHAN)


01 Haziran 2012 Haberleri 1 2 3 4 5