ÇAGİAD: Çek Kanunu güvensizlik ve karmaşaya yol açtı

ÇANAKKALE - Çanakkale Girişimci İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ÇAGİAD), 5941 Sayılı Çek Kanunu'yla getirilen değişikliğin sıkıntılara yol açtığını bildirdi. Yeni kanunla yapılan değişikliklerin getirdiği problemler ve çözüm önerilerini ortaya koymak için bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda açıklama yapan ÇAGİAD Başkanı Hikmet Sezen, ikisi geçici olmak üzere 13 maddeden oluşan Çek Kanunu’nun, uygulamada getirdiği problemler yüzünden piyasada güvensizlik ve karmaşaya yol açtığını söyledi. Sözkonusu kanunun, iki yıldır yürülükte olmasına rağmen mevcut problemlere çözüm getirmek yerine var olanlara yenilerini eklediğini öne süren Sezen, “Bu durum, geçen kısa süreye rağmen kanunda değişiklik ihtiyacını ortaya koymaktadır. Yasanın getirdiği en önemli yenilik, karşılıksız çeklerden hapis cezasının kaldırılmasıdır. Böylelikle çek, sıradan bir ödeme aracı haline gelmiş ve asıl amacından uzaklaşmıştır. Avrupa’da birçok ülkede karşılıksız çek, dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilmektedir. Ülkemizde ise bu ödeme aracının karşılıksız kalmasının herhangi bir cezai müeyyideye bağlanmaması, zaten ekonomik gücü yüksek olmayan KOBİ’lerde ciddi bir ekonomik tedirginlik ve daralma yaratmıştır.” dedi.

Esnaf ve tüccarın, malını satarken son derece tedirginlik yaşadığına dikkat çeken Sezen, esnafın aldığı çekin diğer ödeme araçlarından hiçbir farkının kalmadığını ifade etti. Esnafların artık çek yerine müşterilerinden nakit talep etmesi sebebiyle satışlarda ciddi bir sıkıntı ortaya çıktığını da aktaran Sezen, şunları kaydetti: “Tüm bu ekonomik olgulara rağmen yeni yasa ile gerek kötü niyetlerinden gerekse kendi hesabını bilmemelerinden dolayı karşılıksız çek keşide eden borçlular, esasen ödüllendirilmiştir. Asıl mağdur, elindeki çeki karşılıksız çıkan alacaklıdır. Bu açık gerçek, yasa ile gözardı edilmiştir. Yapılacak yasal düzenlemede, cezai müeyyide mutlaka getirilmelidir. Ayrıca bankaların, çek defteri verirken daha titiz davranması gereklidir. Örneğin karşılıksız çıkan her çek yaprağından, bankanın kısmen veya tamamen sorumlu olması sağlanmalıdır.”

(CİHAN)

ÇAGİAD: Çek Kanunu güvensizlik ve karmaşaya yol açtı ÇAGİAD: Çek Kanunu güvensizlik ve karmaşaya yol açtı ÇAGİAD: Çek Kanunu güvensizlik ve karmaşaya yol açtı

08 Mayıs 2012 Haberleri 1 2 3 4 5