Çevre ve Şehircilik Bakanı: 15 bin binaya enerji kimlik belgesi verdik

İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, yapıların çevreci olması adına gerekenleri yaptıklarını belirtti. Bayraktar, bu minvalde 15 bin binaya enerji kimlik belgesi verdiklerini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 'Avrupa Birliği (AB)-Türkiye İklim İşbirliği Fırsatlar, Faydalar ve Zorluklar' konulu seminere katıldı. AB İklim Bakanı Connie Hedegard'ın da konuk olduğu seminerde Türkiye'nin çevreci uygulamalarını anlatan Erdoğan Bayraktar, "Malum ülkemiz, iklim değişikliği ile mücadelede yerini alarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne, Kyoto Protokolü taraf oldu. Bu anlayışla İklim Değişikliği Strateji Belgesi ortaya koyularak ilgili sektörlerde sera gazı emisyon azaltım oranları belirlendi. Belgenin hayat bulması adına 2011- 2023 döneminde uygulayacağımız iklim Değişikliği Eylem Planı'nı tamamladık. Plan enerji, sanayi, tarım, ormancılık, binalar, ulaştıma, atık ve iklim değişikliğine uyum odak konuları olarak 8 başlıkta yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, planda yer alan başlıklar dahilinde uygulanacakları da şöyle sıraladı:

"Enerjide 2023'te yenilenebilir kaynakların tüketim payının yüzde 30'u bulması, fosil yatakların kullanım oranının indirilmesi, linyit alanlarının ele alınması söz konusu. Binaların yenilenmesi bağlamında enerji verimliliği ve iklime duyarlı yapılar öngörülüyor. Bölgesel ısıtmanın başlatılması hedefleniyor. Yenilenebilir kaynakların ısıtmada kullanımının artırılması temel alınıyor. Bununla yeni binalarda 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren enerji kimlik belgesi mecburi kılındı. 15 bin binaya ki 50 bin konuta tekabül ediyor, bu belge verildi.

Gelinen aşamada binalarımız, yüzde 45- 50 oranında enerji tasarrufunu mümkün kılacak; sera gazı emisyonunu kısacak. Sanayide karbon kullanımını indirmek için eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri devam ediyor. Diğer yandan ulaştırma ve nakliye alınında deniz yollarının kullanımının artırılmasına çabalıyor, temiz yakıt kullanımı için Ar-Ge destekleri sunuyoruz."

Atıkların etkin yönetimine önem verdiklerini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:


"Ülkemizde sera gazı emisyonu kontrolü kadar iklim değişikliğine uyum konusuna da önem veriyoruz. İklim değişikliği bağlamında uyum planımızı tamamladık. Tarımsal üretimde sulama tekniklerinin artırılması, biyolojik zenginliğin korunması için belirlediğimiz hedefler söz konusu. Karbon ticareti ile ilgili epey yol alındı. Burada 170’i aşkın proje geliştirildi. Projelerle 12 milyon ton senelik emisyon kısılmaktadır.
2015'e dek Karbon piyasası oluşturulmasına dair hedeflerimiz vardır, orada etkin bir rol oynuyoruz.
Temiz bir hava için hem iklimimizin değişmemesi için AB'nin talepleri ilkemizdir. Bu konuda gerekenleri yapıyoruz. Bakanlığımız sera gazı emisyonlarının takibine yönelik taslak yönetmelik ortaya koydu. Bununla, ulusal sera gazı emisyonunun bol olduğu, karbondioksitin yoğun olduğu üretim alanlarının izlenecek. Faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz, böylece emisyonların kesin olarak belirlenecek, toplanan emisyonların en az yarısı fabrika seviyesinde takip edilecek. Bakanlığın görevlendireceği bağımsız birimlerce raporlama yapılacak. Raporlama önümüzdeki senelerde başlayacak.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı, kentsel dönüşümle çevresel faaliyetlere katkıda bulunacaklarını, emisyonu kısacaklarını vurguladı. Yeni binalarla fosil yakıtların daha az kullanılmasına imkan tanıyacaklarını dile getiren Erdoğan Bayraktar, buralarda atık sulardan yararlanılacağına, rüzgar ve güneş enerjisinden faydalanılacağına işaret etti.

(CİHAN)

Çevre ve Şehircilik Bakanı: 15 bin binaya enerji kimlik belgesi verdik

13 Nisan 2012 Haberleri 1 2 3 4 5