Yargı reformu uluslararası bir platformda ele alınacak

ANKARA - Adalet Bakanlığı 'Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumu' düzenleyecek. Yargı reformu, 2 -3 Nisan tarihlerinde Ankara'da uluslararası bir platformda ele alınacak.

Adalet Bakanlığı, bir yandan kendi oluşturduğu stratejik planı uygularken, diğer yandan da diğer ülkelerde yaşanan gelişmelerin izlenmesine önem veriyor. Ülkelerin yürüttükleri yargı reform alanları yargının bağımsızlığının ve şeffaflığının geliştirilmesinden mahkemelerin verimliliğinin artırılmasına; bilgi teknolojilerinden dava yığılmasının önlenmesine; mağdur ve tanık haklarının geliştirilmesinden alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin oluşturulmasına kadar geniş bir yelpazede ele alınıyor.

Adalet Bakanlığı yürüttüğü yargı reformu çalışmaları kapsamında dünyada bu alanda yaşanan gelişmeleri masaya yatırıyor. Bu amaçla 2 -3 Nisan tarihlerinde, farklı ülkelerden gelen alanında uzman kişiler ve akademisyenler Ankara'da buluşup daha kaliteli yargı için ülkelerinde neler yapıldığını tartışacak. İki gün sürecek Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumu'nda, Türkiye'nin yargı reformu sürecinde geldiği aşamanın değerlendirmesi yapılacak ve uluslararası arenada yaşanan yeni gelişmeler ele alınacak.

Bu tartışmalar içerisinde ABD, Avustralya, İngiltere, Japonya, Kanada, Güney Afrika, Hindistan, İtalya, Hollanda, Hırvatistan, Brezilya, Ukrayna ve Kosova yer alacak. Tartışmaları Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların da izlemesi bekleniyor.

Bosna-Hersek, Arnavutluk, Azerbaycan, Mısır, Cezayir, Fas, Tunus ve Libya gibi ülkelerden katılımcıların da bulunacağı sempozyumda tartışma başlıkları Dünyada ve Türkiye'de Yargı Reformu Hareketleri, Adaletin Kalitesi ve Performansı, Yargı Etiği, Yargı Bütçesi ve Mahkeme Yönetimi, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Adalete Erişim (Koruyucu Hukuk Uygulamaları, Adli Yardım, Klinik Hukuk Eğitimi) konularında olması öngörülüyor.

(CİHAN)


30 Mart 2012 Haberleri 1 2 3 4 5