Sağlıkçıların 2010’da eksik aldıkları ek ödemeler için sevindirici karar

ANKARA - Sağlık çalışanlarının 2010 yılında eksik aldıkları ek ödemeler için yargıdan sevindirici karar çıktı. Sağlık-Sen’in Zonguldak’ta bir üyesi adına açtığı davada, mahkeme, çalışanın lehine karar verdi.

Sağlık çalışanlarının bir kısmının 2010 yılında aldıkları döner sermaye ödemeleri oldukça düşük kalmıştı. Aynı yıl için diğer kurumlarda çalışan sağlık personeline ise 375 sayılı KHK hükümlerine göre ek ödeme yapılmıştı. 2010 yılına kadar yıllık bazda yapılan döner sermaye ödemeleri ile ek ödeme toplamları arasındaki fark 'Yıllık Mahsuplaşma' adı altında yapılan kıyaslama soncunda Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde görev yapan personele ayrıca ödeniyordu. Ancak 2011 yılından itibaren uygulamanın aylık mahsuplaşma şekline dönmesi farklı uygulamaları da beraberinde getirdi.

Döner sermaye geliri çok düşük olan sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile askerlik, doğum, hastalık veya yıllık izin gibi farklı nedenlerle oldukça düşük döner sermaye ödemesi alan sağlıkçılar kötü bir sürprizle karşılaştı. Sağlık Bakanlığı, 2011 yılı itibari ile aylık mahsuplaşma uygulamasına geçilmesini gerekçe göstererek 2010 yılının 'Yıllık Mahsuplaşma' kıyaslamasının yapılmasının mümkün olmadığına karar verdi.

Bartın’da görev yapan bayan sağlık çalışanı için açılan davadan önemli bir karar çıktı. Dava dilekçesinde sağlık çalışanının; yasal hakkı olan doğum, hastalık ve yıllık izinleri gibi izinlerini kullanması nedeni ile 2010 yılında aldığı döner sermayelerin çok düşük kaldığı belirtildi. Buna rağmen 375 sayılı KHK hükümlerine göre eksik kalan kısım için yıllık bazda bir hesaplama yapılmadığı ve sağlık çalışanının mağduriyete uğradığı ifade edildi.

Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından görülen dava sonucunda “Davacı lehine fark doğması soncunda 375 sayılı KHK uyarınca ek ödeme alamayacağı sonucunu doğuracak bu durum hakkaniyet ile bağdaşmamaktadır” denildi. Dava konusu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların yasal faizi ile birlikte tazminine hükmedildi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş yaptığı açıklamada, “Yetkili sendika olarak katıldığımız toplu görüşmelerde 2011 yılı için sağlık çalışanlarımıza aylık mahsuplaşma hakkını elde ettik. Artık Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerindeki sağlık çalışanlarımız izinli ve raporlu da olsalar en az diğer kurumlardaki sağlıkçılar kadar her ay aynı oranda ek ödeme alabiliyor. Bu çok önemli bir kazanımdı. Ancak, ne hikmetse yeni uygulamaya geçildiği gerekçesi ile 2010 yılındaki yıllık mahsuplaşma görmezden gelinmek istendi. Bunu kabul etmemiz mümkün değildi. Açtığımız davada alınan karar da haklılığımızı ortaya çıkardı.” dedi. Kararın askerlik ve doğum izni gibi 2010 yılı boyunca hiçbir şekilde döner sermaye alamamış olan sağlık çalışanlarını da ilgilendirdiğini söyleyen Memiş, “Yaptığımız hesaplamalarda görüyoruz ki sağlık çalışanımız 2010 yılının tamamında ücretsiz izinde dahi olsa 6 bin TL’ye yakın ek ödeme alabilecek.” şeklinde konuştu. Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Sağlık-Sen’in lehine çıkan İdare Mahkemesi kararının diğer sağlık çalışanları adına emsal olabilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı itiraz üzerine Bölge İdare Mahkemesi’nin de vereceği kararın beklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

(CİHAN)


30 Mart 2012 Haberleri 1 2 3 4 5