HSYK, yaz kararnamesine hazırlanıyor

ANKARA - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 2012 yılı adli ve idari yargı yaz kararnamesi için çalışmalara başladı.

Yaz kararnamesi kapsamı belirlenirken önceki yıllardan farklı olarak sürelerin hesaplanmasında 31 Aralık 2012 tarihi esas alınacak. Yaz kararnamesine ilişkin takvim şöyle işleyecek: 19-27 Mart tarihleri arasında atanma talepleri kabul edilecek. 8 Haziran'a kadar kararnamenin ilan edilmesi planlanıyor. 15 Haziran'dan itibaren ataması yapılan meslektaşların görev yerlerinden ayrılmaları bekleniyor. En geç 6 Temmuz'a kadar ataması yapılan meslektaşların yeni görev yerlerine başlamaları istenecek. 15 Haziran'a kadar 2012 yılı yaz kararnamesi müstemir yetki talepleri kabul edilecek. 6 Temmuz'a kadar ise 2012 yılı yaz kararnamesi müstemir yetkilerinin belirlenmesi planlanıyor.

Adli yargı ihtiyaç tablosu ise şöyle: Cumhuriyet başsavcılıkları 13; beş bölgenin toplam Cumhuriyet savcısı ihtiyacı 435; Ağır Ceza Mahkemesi başkanlıkları 5; beş bölgenin hakim ihtiyacı 398.

İdari yargı ihtiyaç tablosu da şöyle: Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı 1; İdare Mahkemesi Başkanlığı 1; Vergi Mahkemesi Başkanlığı 1. Bölge İdare Mahkemesi üyeliği ihtiyaç listesi 19. Üç bölgenin İdare Mahkemesi üyeliği 69, üç bölgenin vergi mahkemesi üyeliği 18.

HSYK, yaz kararnamesi haricinde yıl içerisinde çıkarılacak kararnamelerde süre nedeniyle atama yapmayacak. Yaz döneminde gerçekleştirilecek ana kararname haricinde yıl içerisinde sadece mazeret ve disiplin durumlarına münhasır kararnameler çıkarılacak.

2011 yılı yaz kararnamesinde olduğu gibi bu yıl da atanma talebinde bulunacak hakim ve savcıların tercihlerini yaparken dikkate alabilmeleri amacıyla, adli ve idari yargıda atama yapılması planlanan yerlerin listesi hazırlandı. Hakim ve savcıların belirtilen tarihe kadar yapacakları başvurular sonucu boşalması muhtemel yerler ile yeni mahkeme kurulması gereken yerler ikinci ilan ile duyurulacak. İlk ilan üzerine atanma talebinde bulunan hakim ve savcılar, ikinci ilan üzerine yeniden ilave tercihte bulunabilecekler.

İlk ilanda belirtilen süre içerisinde talepte bulunmayan veya süre ve hizmet gerekleri nedeniyle kararname taslağında yer almayan hakim ve savcıların ise ikinci ilan üzerine yapacakları başvurular dikkate alınmayacak. Talepler, UYAP sisteminden HSYK Genel Sekreterliğine gönderilecek.

Atama kararnamelerinin daha öngörülebilir bir yapıya ulaşması hedefi doğrultusunda, eşi kamu kurumunda çalışan hakim ve savcıların eşlerinin atanma süreçleri ile (asker, polis, öğretmen, doktor vb.) çocuklarının öğrenim durumları da gözetilerek, bundan sonra yılda sadece Yaz dönemine münhasır bir kararname yapılmasına karar verildi.

UYAP ortamında atama talep formlarını elektronik imza ile imzalamadan veya fiziki olarak gönderenlerin, atamaya ilişkin başvuruları sistemden iade edildi. Başvurusunu elektronik imza ile göndermeyenler, 27 Mart'a kadar UYAP Personel uygulaması altındaki Ortak İşlemler rolünde bulunan Hakim ve Savcı Atama Talep Formunu doldurarak göndermeleri gerekiyor.

(CİHAN)


25 Mart 2012 Haberleri 1 2 3 4 5