CHP, Bakan Eker’e baz istasyonlarının arılara zararını sordu

ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’e baz istasyonlarının arılara verdiği zararın en aza indirilmesi için yapılan çalışmaları, arı kolonileri kayıplarını ve arıların ölüm nedenlerinin araştırılıp araştırılmadığını sordu.

CHP’li Erdoğan Toprak, arıcılıkla ilgili Bakan Eker’in cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Önergesinde arıların, sadece bal, polen, arı sütü, balmumu üreten canlılar olmadığını ifade eden Toprak, “Aynı zamanda doğadaki en önemli görevlerden biri olan 'döllenme'yi sağlayan canlılardır. Meyve, sebze, yenilebilir otlar, çiçekler, fındık ve ceviz gibi sert kabuklu yemişlerin yüzde 80'i arılar tarafından döllenmektedir. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de arılar hakkında bizleri daha sorumlu hareket etmeye iten ciddi sorunlarla karsı karşıyayız. Tozlaşma işlemlerinin gerçekleşmediği bir dünyada yavaş yavaş bitkilerin ve meyvelerin ortadan kalkacağı ve daha sonra da bitkilerle beslenen hayvanlar ve ardından insanların öleceği varsayımları bilim dünyasının ana tartışma gündemi haine gelmiş bulunmaktadır.” dedi.

Toprak, Bakan Eker’in cevaplaması istemiyle şu soruları yöneltti:
"-Dünyada arı kolonilerinin yok oluşu ciddi orandadır, Türkiye’de hangi illerde koloni kayıpları mevcuttur? Türkiye’de bu oran ne kadardır?
- Arıların ölüm nedenleri hakkında bakanlık olarak kapsamlı bir araştırma yapılmış mıdır? Bu konuda üreticileri bilinçlendirmek ve denetim altına almak için Bakanlık olarak ne tür çalışmalar yapmaktasınız?
-Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsat verilmeyen ve toprak altı ilaçlamada üreticiler tarafından kullanılan 'imidacloprid' maddesinin kullanılmaması için aldığınız önlemler ve bu konuda yapılan denetimler yeterli midir?
-Türkiye'de yerel bal ürünlerinin tüketilmesini teşvik etmek için bakanlık olarak yaptığınız çalışmalar nedir?
- Yurt dışından, özellikle Çin'den ithal edilen balların insan sağlığının güvenirliliği açısından denetimi nasıl yapılmaktadır? Yıllara göre Çin’den ithal edilen bal miktarı ne kadardır?
-Arıların damızlık olarak kullanılmaması, kullanılanların vasıfsız olmaları, arı hastalıklarının yaygınlığı, arıların GDO’lu früktozla beslenmeleri gibi nedenleri maksimum seviyede ortadan kaldırabilmek için Bakanlık olarak nasıl önlemler alınmaktadır?
-Arıların fizyolojisini bozduğu ortaya çıkaran bu GDO’lu früktozun kar ve sömürü uğruna insanlara yedirilmesi, insanlığa karşı işlenmiş bir suç değil midir? Bu durumun engellenmesi hususunda ne tür çalışmalar yapılmaktadır?
-Baz istasyonlarının yaydığı dalgaların arılara verdiği zararı en aza indirgemek için aldığınız tedbirler nelerdir?
-İç piyasada mısır şurubunun bal diye pazarlanmasından yüksek karlar elde eden ancak hem tüketici hem arı popülasyonunu tehlikeye kişi ve firmalar için aldığınız önlemler nelerdir? Kışı geçiren arıların bal üretimine hazırlanabilmeleri için beslenmeye ihtiyaçları kovanlara verilen şerbetle yapılıyor. Bu şerbetlerde hangi tür şeker kullanılıyor?"

(CİHAN)


23 Mart 2012 Haberleri 1 2 3 4 5