Gençler, ilmi ve kültürel konuları Sızıntı'dan takip ediyor

ANKARA - Aylık, ilim ve kültür dergisi Sızıntı, gençler arasında en çok okunan dergilerin başında yer alıyor. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA)'nın, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla, 7 bölgede, 15-29 yaş aralığındaki 10 bin 174 gencin katılımıyla yaptığı Türkiye’nin Gençlik Profili araştırmasında en çok okunan ikinci dergi Sızıntı oldu. Araştırma, Türkiye’de gençlerin barınma, sosyal güvenlik, yabancı dil bilme ve yurtdışına çıkma durumları ile boş zaman etkinlikleri, beğenileri, zararlı alışkanlıkları, spor yapma durumları ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan beklentilerini ortaya koydu.

GENÇLERİN ÜÇTE BİRİ GAZETE OKUMUYOR

Araştırmaya katılanların yaklaşık üçte biri, gazete okumadığını belirtti. Araştırmada erkeklerin kadınlara göre daha fazla gazete okudukları tespit edilirken, yaş ve eğitim düzeyi arttıkça düzenli gazete okuma sıklığının arttığı belirlendi. Katılımcıların en çok beğendiği beş gazete ise sırasıyla Posta, Sabah, Zaman, Hürriyet ve Habertürk oldu.

Araştırmada düzenli dergi takip eden katılımcıların en çok takip ettikleri dergiler Trendy (yüzde 13,7), Sızıntı (yüzde 11,1), Uykusuz (yüzde 4,8), Bilim ve Teknik (yüzde 4,5) ve Semerkant (yüzde 3,9) oldu. Katılımcıların okumayı en çok sevdiği beş kitap türü sırasıyla; roman (yüzde 39,6), macera (yüzde 11,7), dini kitaplar (yüzde 5,9), aşk (yüzde 5,8) ve tarihi (yüzde 5,2) kitaplar olurken, katılımcıların yüzde 3,1’i kitabı elektronik olarak okumayı tercih ettiğini belirtti.

GENÇLERİN 5’TE 4'ü İNTERNET KULLANIYOR

Katılımcıların beşte biri (yüzde 20,4), internet kullanmadığını ifade ederken, katılımcıların internet kullanma durumu, bölgeye, cinsiyete, yaşa, medeni duruma ve eğitim düzeyine göre farklılaştığı ortaya çıktı. Bütün bölgeler içerisinde en az internet kullanan bölge, Doğu Anadolu olurken, kadınların erkeklere nazaran daha az internet kullandığı tespit edildi. Evli olanların diğer gruplara göre, en az internet kullanan grup olurken, yaş arttıkça internet kullanım oranı azalmakta, eğitim düzeyi arttıkça ise internet kullanım oranı artmakta. Katılımcılar interneti, eğitim ve araştırmadan daha çok sosyal iletişim ve haberleşme ile eğlence amaçlı kullanırken, en çok SMS ve Facebook üzerinden haberleşmeyi tercih ettiklerini ifade ettiler.

EĞİTİM DÜZEYİ YÜKSELDİKÇE SİGARA KULLANIMI ARTIYOR

Katılımcıların üçte birinden fazlası (yüzde 35,7) sigara içtiğini belirtirken, araştırmada yaş arttıkça sigara kullanım oranının arttığı belirlendi. Erkek katılımcıların sigara içme oranı (yüzde 49,6), kadın katılımcıların oranının (yüzde 23,1) iki katından daha fazla çıktı. Araştırma sonuçlarına göre, diğer ülkelerde görülen sigara kullanma yaygınlığının eğitimle ilişkisinden farklı olarak, Türkiye’de eğitim düzeyi arttıkça sigara kullanma oranı artmaktadır. Buna ek olarak, katılımcıların sigara kullanma durumu, bölgeye ve medeni duruma göre de farklılaşmaktadır. Buna göre, dul ve boşanmışların sigara kullanım oranları evli ve bekarların oranlarının iki katından fazladır.

GENÇLERİN YAKLAŞIK YARISI SPOR YAPMIYOR

Katılımcıların neredeyse yarısı (yüzde 40,8), spor yapmadığını belirtmiştir. Spor yapma durumu; bölgelere, cinsiyete, yaşa, medeni duruma ve eğitim durumuna göre farklılaşmaktadır. Spor yapan katılımcıların en çok yaptıkları 10 spor dalı, sırasıyla; futbol (yüzde 38,8), voleybol (yüzde 9,1), basketbol (yüzde 8,8), yürüyüş (yüzde 8,4), koşu (yüzde 6,0), fitness (yüzde 4,9), yüzme (yüzde 4,8), vücut geliştirme (yüzde 1,9), atletizm (yüzde 1,8) ve pilates (yüzde 1,8)’tir. Spor yapan katılımcıların yaklaşık beşte biri (yüzde 18,9), uğraştığı spor dalı ile ilgili resmi lisansa sahip olduğunu belirtmiştir.

Katılımcılara ulaşabildikleri takdirde belirtilen hizmetlerden hangilerinden faydalanmak istedikleri sorulduğunda verdikleri yanıtlar şöyle olmuştur: dil kursları (yüzde 55,8), meslek kursları ve seminerleri (yüzde 54,5), tiyatro ve sinema (yüzde 52,7), kültürel ve sosyal etkinlikler (yüzde 46,9), müzik kursları (yüzde 44), kişisel gelişim seminerleri (yüzde 39,9), sınavlara hazırlık kursları (yüzde 38,1), kariyer danışmanlığı hizmetleri (yüzde 38,1), gençlik kampları (yüzde 35,7), geleneksel el sanatları kursları (yüzde 31,8), liderlik seminerleri (yüzde 26,4), halk oyunları (yüzde 25,3) ve izcilik kampları (yüzde 23,8). Buna göre, gençler, söz konusu etkinliklerin düzenlenmesi durumunda, bu tür etkinlerin hemen hepsine değişen oranlarda ilgi göstereceklerini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte, özellikle kariyerlerine doğrudan katkısı olacak dil ve meslek kursları ile kültürel ve sosyal etkinliklere katılmayı daha çok istemektedirler.

GENÇLERİN SADECE 10’DA BİRİ YURTDIŞINA ÇIKMIŞ

Katılımcılar arasında şimdiye kadar yurtdışına çıkmış olanların oranı yüzde 10,5’tir. Bu oran, Avrupalı ve Amerikalı gençlerin yurtdışına çıkma oranlarıyla kıyaslandığında oldukça düşüktür. Dahası, yurtdışına çıkma durumu bölgelere, cinsiyete, yaşa, medeni duruma ve eğitim düzeyine göre farklılaşmaktadır. Akdeniz (yüzde 14,3), İstanbul (yüzde 12,5), Marmara (yüzde 11,9) ve Ege (yüzde 10,3) bölgelerindeki katılımcılar, Karadeniz (yüzde 8,4), İç Anadolu (yüzde 9,5) ve Doğu Anadolu (yüzde 6,9) bölgelerindeki katılımcılara kıyasla daha fazla yurtdışına çıkmışlardır. Ayrıca, erkeklerin yurt dışına çıkma oranı, kadınların oranının iki katından fazladır. Son olarak, yaş ve eğitim düzeyi arttıkça, yurtdışına çıkma oranları artmaktadır. Yurtdışına çıktığını belirten katılımcıların en çok gittikleri ülkeler, sırasıyla; Almanya, Kıbrıs, Amerika, Fransa, Bulgaristan, Suriye, İngiltere, Rusya, Irak ve Hollanda gibi ülkeler oldu.

TELEVİZYON EN SIK KULLANILAN ETKİNLİK ARACI

Katılımcıların boş zamanlarında en sık yaptıkları etkinlik, televizyon izlemektir (yüzde 56,8). Buna ek olarak, katılımcıların yüzde 40,8’i kitap, dergi, gazete okuma, yüzde 37,2’si internette sosyal medya ağlarına katılma, yüzde 29,6’sı spor yapma, yüzde 15,6’sı tiyatroya, sinemaya ve konsere gitme, yüzde 13,4’ü ise kıraathane ve kafe gibi mekanlarda arkadaşlarla buluşmayı tercih etmektedirler. Katılımcıların televizyonda en çok izledikleri program türü, yerli dizilerdir. Yerli dizilerden sonra en çok izlenen program türleri, haber bültenleri ve haber programları; spor programları; belgeseller; müzik, eğlence güldürü ve talk show programları ile yabancı filmlerdir. Katılımcıların televizyonda en çok beğendikleri dizi Kurtlar Vadisi (yüzde 15,7) oldu.

BAŞBAKAN ERDOĞAN EN ÇOK HAYRANLIK DUYULAN KİŞİ

Siyaset, sanat, eğitim ve edebiyat gibi alanlarda hayranlık duydukları birinin olup olmadığı yönünde sorulan soruya, katılımcıların yaklaşık yarısı (yüzde 45,9), olumlu yanıt vermiştir. Katılımcıların bu soruya verdikleri yanıtlar; bölge, cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyine göre farklılaşmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan, bütün değişkenlere göre ve toplamda, katılımcıların en çok hayranlık duyduğu isim oldu.

EN ÇOK POP MÜZİK DİNLENİYOR

Katılımcıların en çok dinledikleri müzik türü, yerli (yüzde 52,4) ve yabancı (yüzde 22) pop müzik. Bu türleri, arabesk (yüzde 21,9), Türk halk müziği (yüzde 21,8), rock (yüzde 14) ve Türk sanat müziği (yüzde 10,3) izliyor.

(CİHAN)


13 Mart 2012 Haberleri 1 2 3 4 5