"Türk soykırımı, tarihi sahtekarlıklarla Ermeni Soykırımı haline sokuldu"

ERZURUM - Atatürk Üniversitesi (AÜ) Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erol Kürkçüoğlu, Türk soykırımının tersine çevrilerek, tarihi iftira ve sahtekarlıkla Ermeni soykırımı haline sokulduğunu söyledi.

Doç. Dr. Erol Kürkçüoğlu, Kültür Merkezi’nde Erzurum ve Civarındaki Taşnak Faaliyetleri ve Cinis’teki Türk Soykırımı konulu bir konferans verdi. Türk milletinin tarihte zulme, katliama, soykırıma uğrayan her millete yardım elini uzattığını söyleyen Kürkçüoğlu, "Eğer tarihte Türk Devletleri ülke sınırları içinde yaşayan azınlık milletlere soykırım ve asimilasyon politikaları uygulamış olsaydı, bugün Kafkasya’nın, Balkanların ve Ortadoğu’nun haritası yeniden çizilmesi gerekirdi ve dünya yüzünde var olan başta Ermenistan olmak üzere birçok devlet ve millet mevcut olmayacaktı." dedi.

Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin patlak vermesi üzerine, Erzincan Mütarekesi'ni müteakip cepheden çekip giden Rus birliklerinin yerini Ermeni birliklerinin almaya başladığını anlatan Kürkçüoğlu, "Ermenilerin asıl gayeleri, Rus kuvvetlerinin Brest-Litowsk Anlaşması’na göre Doğu Anadolu’dan çekilmeleri sonunda bu sahada bir Ermeni Devleti’nin kurulmasını gerçekleştirmekti. Rus birliklerinin yerini alan Ermeni çeteleri, Rus işgal bölgesindeki Müslüman ahaliye karşı imha hareketine geçtiler. Kafkas Cephesi Osmanlı Orduları Kumandanı Vehip Paşa, 11 Aralık 1917 tarihinde Rus Kafkas Orduları Kumandanı General Odişelidze’ye gönderdiği telgrafta, ‘Ermenilerin yollarda çalıştırılacağı bahanesiyle Erzincan’dan toplayıp götürdükleri 650 Müslüman’ın akıbetinin meçhul olduğu ve Sivaslı Murat’ın emri ile bütün Müslümanları kilise meydanında toplayıp oradan da Vehib Bey’in konağına doldurup evi ateşe verdiklerini, bin 500’e yakın Müslüman’ın öldürüldüğünü’ bildirmiştir. Birinci Kafkas Ordusu Erzincan’a girdiğinde Erzincan’da bin 600 hanede 9 bin kişi olduğu belirlendi. Harpten önce 6 bin hanede 22 bin nüfus olduğu tespit edilmiştir. Bu bilgiye dayanarak Erzincan’da 13 bin Müslüman-Türk ahali Ermeniler tarafından katledilmiştir." diye konuştu.

12 Mart 1918 yılında 1. Kafkas Kolordusu’nun bu vahşete son verdiğini ve Ermeni çetelerini bölgeden sürüp çıkardığını anlatan Kürkçüoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: "Birinci Dünya Savaşı sonunda Rusya’da Bolşevik İhtilalı’nın patlak vermesi üzerine Çarlık Rus Orduları Erzurum’u boşaltmışlar ve Erzurum’da 40 kişilik Yarbay Tverdo- Khlebov komutasında bir birlik bırakmışlardır. Erzurum Rus İkinci Topçu Alayı Komutanı Yarbay Khlebov hatıratında ‘Ermeniler bana 27 Şubat gecesi 3 bin Türk’ü öldürdüklerini iftiharla beyan ettikleri zaman, savunmasız, masum insanların öldürülmesinin bir vahşet olduğunu söyledim de, bize siz Rus’sunuz Ermeni milletinin idealini anlayamazsınız’ diye cevap verdiklerini eserinde üzülerek ifade etmiştir. Yine Khlebov hatıratında: ‘Erzurum’da kalan bütün Rus Subayları, kendi haysiyet ve formaları ve Ermenilerin Türklere yönelik katliamlarını örtmek için kalmayıp ancak amirlerine itaatte, yalnız Rusya’ya hizmet için kaldık. Erzurum’da bulunduğumuz müddetçe Ermeni çetelerinin vahşet ve rezaletine son verilmesini istedik’ demek suretiyle, Ermenilerin Erzurum ve çevresindeki vahşetine dikkati çekmişlerdir."

(CİHAN)

 Türk soykırımı, tarihi sahtekarlıklarla Ermeni Soykırımı haline sokuldu  Türk soykırımı, tarihi sahtekarlıklarla Ermeni Soykırımı haline sokuldu

12 Mart 2012 Haberleri 1 2 3 4 5