"Ulusal Yargı Ağı'nda fatura avukatlara kesilmesin"

MERSİN - Mersin Ahenk Hukuk Derneği Başkanı Av. Oktay Cemil Bayam, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)’nin hazine avukatları hariç tüm avukatlara ücret karşılığı hizmet vermesi girişimlerine karşı çıktıklarını belirtti.
Bayam, yaptığı açıklamada yargı hizmetlerinin en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılmasının Anayasal bir ilke olduğunu hatırlattı. Yargıç ve savcılar ile kamu kuruluşunda çalışan yüzlerce devlet memurlarının ‘ücretsiz’ ulaşabildikleri bir kısım bilgilere, avukatların ücretli ulaşımı kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade eden Bayam, UYAP’ın sadece avukatlara özel hizmet vermek için kurulmadığına dikkat çekti. Burada var olan bir sistemin avukatlarında kullanımına açıldığını vurgulayan Bayan şöyle devam etti: “Ancak bakanlığa göre, avukatlar ‘özel hizmet’ görmektedir ve onların gördüğü bu türden bir hizmet için kamu kaynaklarının kullanımı söz konusu olamayacaktır. Oysaki UYAP, devletin kendi güvenliği ve işlerliği için tasarlanmış bir sistem olup, finanse etmesi gereken tek kişi ve kurum devletin kendisidir.” iadesini kullandı.
Avukatların söz konusu sistemi kullanarak yargının yükünü hafiflettiğini savunan Bayam, açıklamasında şunları dile getirdi: “Fakat bundan böyle sistemin masraflarının avukatlar tarafından ödenecek olması faturanın avukatlara kesildiği anlamına gelmektedir. Avukatlık bir kamu hizmeti ve yargının kurucu unsurlarından biri ise de UYAP ücretlendirme sistemi ile durumun hiç de öyle olmadığı yani savunma mesleğinin duruma göre yargının diğer unsurlarından ayrıldığı ve farklı telakki edildiği gibi bir netice doğacaktır. Yargıç ve savcıların, kalem çalışanlarının, yüzlerce kamu kuruluşunda çalışan devlet memurlarının ‘ücretsiz’ ulaşabildikleri bir kısım bilgilere, avukatların ücretli ulaşımı kabul edilebilir bir durum değildir.”
Yargılamanın en ucuz ve hızlı şekilde yapılmasının devletin temel görevlerinden birisi olduğunu sözlerine ekleyen Bayam şunları kaydetti: “Yargı hizmetlerinin en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması Anayasal bir ilke olduğu halde, UYAP’ın ücretlendirilmesi ile bu hizmetin maliyeti avukatlara yüklenmektedir. Anayasamızın 141. maddesinin son fıkrasında; (Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir.) hükmü yer almıştır. UYAP sisteminde yapılacak iyileştirmeler, kamu hizmetinin etkinliği, devamlılığı, hızlılığın açısından gereklidir.”

(CİHAN)

 Ulusal Yargı Ağı'nda fatura avukatlara kesilmesin

09 Şubat 2012 Haberleri 1 2 3 4 5