TEPAV: Hızlı büyüme bütçeyi iyileştirdi

ANKARA - Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), hızlı büyümenin son yıllarda bütçe performansında iyileşme oluşturduğunu bildirdi.
TEPAV İstikrar Enstitüsü tarafından hazırlanan '2012 Mali Yılı Bütçesi ve Makro Çerçeve' başlıklı rapor yayımlandı. Raporda; 2012 Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı’nın 2011 yılı Ekim ayı ortasında 350,9 milyar TL bütçe ödeneği, 329,8 milyar TL bütçe gelir tahmini ve 21 milyar TL bütçe açığı hedefi ile TBMM’ye sunulduğu kaydedildi. 2012 yılı bütçesi ile ilgili ayrıntılı analizlerin yapıldığı raporda, son yıllarda bütçe performansında bir iyileşme görünmekle beraber, bunun tamamının bir maliye politikası müdahalesinin sonucu olduğunu söylemenin pek olası olmadığına dikkat çekilirken, şu ifadeler kullanıldı:
“Zira, vergi sistemimizde dolaylı vergilerin payı çok yüksek olduğu için, büyüme ve cari açık arttıkça buna dayalı olarak dolaylı vergi tahsilatları beklentilerin üzerinde otomatik olarak artmaktadır. Buna karşılık, ödenekler göreli olarak kontrol edilebilir büyüklükler olarak tutulmakta, dolayısı ile otomatik olarak artan vergi gelirleri bütçe açığının öngörülerin altında kalmasına yol açmaktadır. Ödenekleri yetmeyen kalemler için ise, daha önce dile getirdiğimiz mekanizmalar yolu ile bazı ödeneklerden aktarmalar yapılarak belli esneklikler sağlanmaktadır. Bunun üzerine bir de yeniden yapılandırma gibi, bir bütçe politikası olarak bütçe gelir tahminleri içinde baştan yer almayan yıl içi tedbirler eklendiğinde, bütçenin gelir performansı harcama artış hızının üstüne çıkmaktadır.”
Raporda, 2012 yılı içinde bütçe açığının öngörülen seviyenin üzerine çıkmasına yol açabilecek, yukarı yönlü risk unsurları şu şekilde sıralandı:
-Büyümede daralma ve ona paralel olarak cari açıkta azalmanın getireceği dolaylı vergi tahsilatının azalması
-Yeniden yapılandırmadan gelecek gelir tahsilatında olası azalma
-Dünyadaki ekonomik kriz ve daralma öngörüleri nedeni ile özelleştirmenin beklenen düzeyde gerçekleşmemesinden kaynaklanabilecek gelir kayıpları
-Kur tahminlerinin sapması ve TL’nin daha fazla değer kaybetmesi halinde kamu borçları servisi ile döviz ve enerji ağırlıklı harcama kalemlerinde görülebilecek artışlar

(CİHAN)


09 Şubat 2012 Haberleri 1 2 3 4 5