Sağlıkta yeniden yapılandırılan taşra teşkilatının ayrıntıları belli oldu

ANKARA - Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun imzasıyla, taşra teşkilatının yeniden yapılandırılması konulu bir genelge yayınlandı. Genelgede, bakanlığın yapısını değiştiren kanun hükmünde kararnamenin ardından taşra teşkilatına yönelik düzenlemelerin ayrıntılarına yer verildi.
Türk Sağlık- Sen, genelge ile getirilen yenilikler konusunda bir rapor hazırladı. Söz konusu raporda, personelin nakillerini gerçekleştirmeye yönelik çalışmaların komisyonlar marifetiyle gerçekleştirileceği belirtilerek, “Gerek Bakanlık nezdindeki gerekse il teşkilatlarında teşkil edecek komisyonlarda, yer alması önem arz etmesine rağmen sendikalara yer verilmedi. Türk Sağlık-Sen 6 Şubat 2012 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na bir başvuru yaparak personellerle ilgili oluşturulacak komisyonlarda sendikalarında yer almasını istemiştir. Öte yandan 2 Kasım 2011 tarihinde yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuştur. İptali istenilen maddeler hakkında Anayasa Mahkemesinin vereceği karar personel nakilleri hususunda önem arz edeceği gibi bu süreçte personel nakillerinde uygulanan bireysel işlemlerin de sendikamız takipçisi olacaktır.” denildi.

PERSONEL DEVİR İŞLEMLERİ 24 ŞUBAT’A KADAR BİTECEK
Türk Sağlık-Sen’in raporuna göre genelge ile 663 Sayılı KHK ile birlikte bazı taşınır ve taşınmazlar ile personellerin devrine ilişkin izlenecek süreç anlatıldı. Bakanlık merkezinde ‘Devir Komisyonu’nun oluşturulduğu, taşra teşkilatında da bu sürece ilişkin takip edilmesi gereken aşamalardan bahsedildi.
İl sağlık müdürlüklerinin taşınır ve taşınmazlarının devrinin ise şehirlerde kurulacak komisyonlar marifetiyle gerçekleşeceği belirtildi. Bu taşınır ve taşınmazların İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve gereğinde Kamu Hastane Birliklerine devrinin yapılacağı ifade edildi. Bu devir işlemlerinin başlangıcının ise Halk Sağlığı Müdürü’nün görevlendirildikten sonra başlayacağı hüküm altına alındı. Taşınır taşınmaz tahsisleri ve personel devir işlemlerinin 24 Şubat 2012 tarihine kadar bitirileceği öngörüldü.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELER 15 MAYIS’TA BİTİYOR
Genelgede, halihazırda kadrosunun bağlı olduğu kurum dışında başka bir kurumda geçici görevli olan çalışanların durumuna ilişkin açıklamalarda da bulunuldu. Genelge hükmüne göre bu personellerin geçici görev süresi 15.05.2012 tarihine kadar devam edecek. Bu süreye kadar da personellerin nakil tekliflerine ilişkin liste İl Sağlık Müdürü ve Halk Sağlığı Müdürünün birlikte uygun görüşü ile birlikte Bakanlığa iletilecek. 15 Mayıs’tan sonra Sağlık Bakanlığı ile Bağlı Kuruluşlar arasında yapılacak nakil işlemleri kurumlar arası nakil olarak değerlendirilecek. Böylece Sağlık Bakanlığı ile Bağlı Kuruluşların teknik olarak farklı kurumlar olarak değerlendirilecek, nakil talepleri de buna göre (657 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesine göre) yapılacak. Muvafakat gerekecek.

ÖDENEKLER KURUMLARDAN
Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatına (İl Sağlık Müdürlüklerine) yapacağı genel bütçe ve döner sermaye ödenekleri Bakanlık tarafından; bağlı kuruluşların taşra teşkilatına yapacağı ödenekler ise ilgili bağlı kuruluş tarafından yapılacak. (Halk Sağlığı Müdürlüklerine Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca, Kamu Hastane Birliklerine ise -Birlikler faaliyete geçene kadar hastane ve ağız ve diş sağlığı merkezlerine- Türkiye Kamu Hastane Kurumunca)
Genelgede, hastane ihtiyaçları için yapılan toplu alımlar, ihale ve mal alımlarının süresine ilişkin düzenlemelere de yer verildi. Buna göre süreci devam eden ihale, mal alım ve hastane ihtiyaçlarının temini işlemlerine devam edilecek; İl Sağlık Müdürlüğü'nce laboratuar ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan alımlara (toplu alımlar hariç) ait sözleşmeler Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne devredilecek.
Genelgede Sağlık Bakanlığı'nın ve bağlı kuruluşların taşra teşkilat birimleri de belirtildi. Taşra teşkilatında görev yapan ve araştırmacı kadrosuna atanan şube müdürlerinin talepleri, ihtiyaç ve benzeri hizmet gerekleri ile önceki kadrosunun olduğu yer göz önünde bulundurularak İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Sağlık Grup Başkanlıklarında istihdam edileceği belirtildi.

(CİHAN)


09 Şubat 2012 Haberleri 1 2 3 4 5