Mühendislere betonarme yapıları güçlendirme teknikleri anlatıldı

HATAY - Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Sinan Altın, betonarme yapılarda bina kolonlarının hayati önem taşıdığını söyledi.
İnşaat Mühendisleri Odası İskenderun Temsilciliği tarafından düzenlenen toplantıda, Türkiye’nin deprem gerçeği anlatıldı.
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Altın, ‘Betonerme yapıları güçlendirme teknikleri’ konulu meslek içi eğitim semineri verdi.
İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya İTSO Başkan vekili Bülent Seküçoğlu, İskenderun İnşaat Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyeleri, mühendisler ve mimarlar katıldı.
Depremin Türkiye gerçeği olmadığına vurgu yapan Prof.Dr. Sinan Altın, Türkiye’nin değişik illerinde meydana gelen depremlerde yıkılan binalardan örnekler verdi.
Sinevizyon destekli olarak sunum yapan Prof.Dr. Altın, “Betonarme yapılarda kolon ve temeller çok önem arz etmektedir. Bu bakımdan depreme karşı yapılar mutlaka ince elenip sık dokunarak yapılmalıdır. Ülkemiz jeolojik özellikleri, topoğrafik yapısı ve iklimi nedeniyle doğal afetleri sıkça yaşamaktadır. Doğal afetler neden oldukları can kaybı yanında önemli
ekonomik kayıplar da meydana getirmektedirler. Bu konudaki istatistikler
incelendiğinde, doğal afetlerin her yıl Türkiye gayri safi milli hasılasının yüzde 1’i
oranında doğrudan ekonomik kayba yol açtığı görülmektedir. Ancak doğrudan
ekonomik kayıpların yanında pazar kaybı, üretim kaybı, işsizlik gibi dolaylı
ekonomik kayıplar da göz önünde bulundurulduğunda toplam kaybın gayri safi
milli hasılanın yüzde 1’inden çok daha fazla olduğu görülmektedir.” dedi.
Altın, betonarme yapılarda kolonların hayati önem arz ettiğini belirterek, kolonu güçsüz yapıların en geç yıkılmaya mahkum olduğunu sözlerine ekledi.

(CİHAN)

Mühendislere betonarme yapıları güçlendirme teknikleri anlatıldı Mühendislere betonarme yapıları güçlendirme teknikleri anlatıldı Mühendislere betonarme yapıları güçlendirme teknikleri anlatıldı

09 Şubat 2012 Haberleri 1 2 3 4 5