Milli Eğitim Bakanı Dinçer: Öğretmenlere alan sınavı daha sonraki yıllarda

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, öğretmen seçme süreçlerinin gözden geçirildiğini belirterek, “Ağustos ayında alacağımız öğretmenlere alan sınavı yapma kabiliyetimiz gözükmüyor. Belki daha sonraki yıllar için bu süreci başlattık, çalışıyoruz.” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, YÖK Genel Kurulu’nun sabahki oturumuna başkanlık yaptı. Dinçer, YÖK’ten ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu.
İki kurum arasındaki işbirliklerinin nasıl artırılabileceği konusunun ele alındığını aktaran Dinçer, “Birinci gündem maddemiz iş birliklerinin artırılması süreci idi. İkincisi, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı öğretmen sorunları üzerinde tartıştık.” dedi.
Atama bekleyen öğretmenlerin sorunları, bu kişilerin istihdam edilmeleri için alınabilecek tedbirler gibi konular üzerinde de tartışıldığını kaydeden Dinçer, “Eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştirme konusunda daha etkili, daha başarılı bir sürece dönüştürülmesi mümkün mü gibi konular üzerinde durduk.” diye konuştu.
Bakan Dinçer, düzenledikleri Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı'ndaki analiz ve ortaya konulan bir takım tavsiyeleri YÖK Kurulu ile paylaştıklarını ifade etti. Dinçer, "YÖK, kendisi ile ilgili hususları tartışacak, gözden geçirecek. Dolayısı ile bugün, öğretmenler için acaba daha esnek bir yapıda, daha çok istihdam edecek bir fırsat yaratmak mümkün mü sorusunu tartışırken, uzun vadede de öğretmenlik mesleğini daha etkin ve verimli hale getirecek çalışmalar üzerinde yoğunlaştık.” Dinçer, mesleki eğitimin etkinliğinin artırılması konusu üzerinde de durduklarını aktardı.

"ASIL SORUN EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ DEVLETTE İSTİHDAM EDİLME BEKLENTİLERİNİN YÜKSEK OLMASI"
İhtiyaç duyulan alanlarda, öğretmen yetiştirilmesi konusu üzerinde de durduklarını aktaran Dinçer, “Türkiye’de eğitim fakültelerinden mezun olan öğrencilerin çok büyük bir bölümü Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarında istihdam ediliyorlar. Maalesef özel sektörün bizim eğitim sistemimiz içindeki payı çok düşük. Dolayısı ile öğretmen istihdam etme payı da çok sınırlı kalıyor. Ancak öğretmenlerin mevcut yapısı içerisinde baktığımızda bizim ihtiyacımızın birkaç katı öğretmen atama bekliyor. Bizim ihtiyacımızın üstünde öğretmen adayının olması bence çok ciddi bir sorun değil. Ama esas sorun, öğretmen yetiştiren fakültelerden mezun olan gençlerimizin hemen hemen hepsinin devlette istihdam edilmeye yönelik beklentilerinin çok yüksek olması, bizdeki sorunu da bu anlamda büyütüyor. Bu meseleyi nasıl çözebiliriz sorusuna baktım ama meseleyi ele alış tarzımız daha çok Milli Eğitim Bakanlığı’nın kısa ve uzun vadede ihtiyaç duyduğu öğretmenlerin yetiştirilmesine yönelik bir bakış açısıdır.” şeklide konuştu.

"ÖĞRETMEN SEÇME SÜRECİ GÖZDEN GEÇİRİLİYOR"
Bir soru üzerine, öğretmen seçme süreçlerini gözden geçirdiklerini kaydeden Dinçer, “Biz seçme süreçlerini gözden geçiriyoruz ama henüz o konuda verdiğimiz bir karar yok. Kaldı ki seçme süreçlerini gözden geçirirken, yapacağımız en belirgin yöntemlerden bir tanesi aynı zamanda öğretmenlerimize alan sınavı da yapmaktan ibaret.” ifadesini kullandı.
Bunun için hazırlık yapıldığını hatırlatan Dinçer, “Ne zaman uygulamaya geçileceğine dair hususları sizlerle zamanı gelince paylaşırız. Ağustos ayında alacağımız öğretmenlere de alan sınavı yapma kabiliyetimiz gözükmüyor zaten. Şu anda yapılan çalışmaların Ağustos ayına kadar yetişeceği ihtimali zayıf. Belki daha sonraki yıllar için bu süreci başlattık, çalışıyoruz.” dedi.

"KENDİ KADROSUNDA GÖREV YAPMAYAN 70 BİN ÖĞRETMEN BİZİM VERİMLİLİĞİMİZİ AZALTIYOR"
Başka bir soruya karşılık, Türkiye’de 70 bin öğretmenin kendi kadrosunda görev yapmadığını yineleyen Dinçer, “Bu, ille de başka kurumda çalışıyor anlamına gelmiyor. Bunlar arasında başka kurumda çalışan çok sayıda öğretmenimiz var, görevlendirilmiş ama kendi kurumumuzda, hatta kadrosu A ilinde olduğu halde B ilinde çalışan veya kadrosu A okulunda olduğu halde B okulunda çalışanlar da bu sayıya dahiller. Ben görevlendirme usulü ile öğretmenlerimizin başka kurumlarda çalışmalarının ya da başka yer ve okullarda çalışmalarının bizim verimliliğimizi ve etkinliğimizi olumsuz yönde etkilediği kanaatini taşıyorum. Bu maksatla tedbirler alıyoruz. Peyderpey görevlendirme süreleri bittikçe öğretmenlerimizi geriye çağırıyoruz.” diye konuştu.
Görevlendirildiği kurumda çalışmak isteyenlerin, kadrosu ile o kuruma gitmesine de izin verdiklerini söyleyen Dinçer, “Bizdeki temel sorun, herhangi bir öğretmen, öğretmenlik kadrosunda kalarak bir başka kuruma görevlendirildiğinde, onun yerine yeni bir öğretmen atayamayışımız ve onun da öğretmenlik mesleğini icra etmemesi sebebi ile çocuklarımıza yeteri düzeyde eğitim veremeyişimiz. Bunun önüne geçmek için görevlendirme yoluyla değil, naklen gidiyorsa izin vereceğiz, aksi takdirde öğretmen kadrosunda kalıyorsa, öğretmenlik yapmasını kendilerinden rica edeceğiz.” şeklinde konuştu.

(CİHAN)


09 Şubat 2012 Haberleri 1 2 3 4 5