Engellinin engeli bitmiyor, kaldırımlardaki mantarlar büyük sorun

ANTALYA - Antalya’da yaşayan 10 bin görme engellinin kamu hizmet binalarına erişimde zorluk, kaldırımların mantarlar ve arabalarla işgal edilmesi, kavşak ve ana yollarda sesli sinyal bulunmaması gibi sorunlarla uğraştığı ifade edildi.
Antalya’da yaşayan görme engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için Avrupa Komisyonu finansmanıyla bir proje geliştirildi. 'Görme Engelliler İçin Tanınırlık ve Daha Fazla Erişebilirlik' adını taşıyan projeyle, görme engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı tedbirlerin geliştirilmesi ve başta yerel yönetimler olmak üzere bu taleplere göre çalışma yapılmasının sağlanması amaçlanıyor.
Projeyle ilgili Corner Otel’de çalıştay düzenlendi. Çalıştayda, proje ortakları Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şubesi ve Altı Nokta Körler Vakfı, destekçi kuruluşlar Akdeniz Üniversitesi, Kepez Belediyesi ve Akdeniz Belediyeler Birliği temsilcilerinin yanı sıra diğer katılımcılar hazır bulundu.
Genel hedefi, görme engellilerin yaşam kalitesini artırmak için sivil toplum, yerel yönetim ve üniversite arasında bir işbirliği zemini oluşturmak ve görme engellilerin sosyal süreçlere katılımını desteklemek olan projeyle ayrıca, "Görme engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı tedbirlerin geliştirilmesi için bir savunuculuk kampanyasının öncülüğünü üstlenmek ve yerel yönetim hizmetlerinin arz ve talep taraflarını bir araya getirerek özel düzenlemelerin önemi ve gerekliliği ile bu düzenlemelerin finansmanı üzerine öneriler geliştirmek." hedefleniyor.

"SERBEST HAREKET EDEMİYORLAR"
Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şube Başkanı Rahim Esgi, dernek olarak 1950’den beri görme engellilerin yaşadığı sorunları yasal zeminlerde görüşerek insan onuruna yaraşır yaşam sürdürebilmeleri için mücadele verildiğini söyledi. Engelliler için yapılan çalışmaların ‘bir lütuf’ olmadığını değerlendiren Esgi, "Hayatı paylaşacak alanların engellilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmesi için yerel yönetimlere iş düştüğünü düşünüyorum. Aslında bu çalıştay gibi çalışmalar belediyelere büyük kolaylıktır. Çözüm politikalarını yerel yönetimlere sunuyor." şeklinde konuştu.
Proje Genel Koordinatörü Eymen Demiral, projeyle görme engellilerin sosyal hayata katılımlarının desteklendiğini söyledi. Dernek üyeleriyle yüze yaptığı görüşmelerde kendisine anlatılan sıkıntıları da paylaşan Demiral, "Yollarda mantarların, elektrik direklerinin olması çok zorlandıkları yerler. Serbest hareket edemiyorlar, özgüven kazanamıyorlar." dedi. Birçok görme engelliyle tanıştığını anlatan Demiral, tespitlerini şu sözlerle dile getirdi: "Kendine güvenemiyor. Beyaz baston kullanmayı beceremiyor. Yola çıktığında arabaların kaldırıma park edilmesi, motorların kaldırımları kullanması, normal insanları bile düşüren mantarların olması, serbest hareket etmelerini engelliyor. Antalya’da kavşaklarda, ana yollarda sesli sinyal ‘yok’ denecek kadar az. Kamu hizmet binalarına erişimde zorluk çekiyorlar. Projenin temel amacı düzenlemelerin hepsini yapmak değil, yapılması gerekli olduğunu yerel yönetimler başta olmak üzere herkese duyurmaktır."

(CİHAN)

Engellinin engeli bitmiyor, kaldırımlardaki mantarlar büyük sorun Engellinin engeli bitmiyor, kaldırımlardaki mantarlar büyük sorun Engellinin engeli bitmiyor, kaldırımlardaki mantarlar büyük sorun Engellinin engeli bitmiyor, kaldırımlardaki mantarlar büyük sorun

09 Şubat 2012 Haberleri 1 2 3 4 5