Sözleşmeli jandarma için lisans program çeşidi 561'e çıkarıldı

ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı'na temin edilecek muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarında aranacak şartlar kapsamında, adayların mezun oldukları lisans programı çeşidi 157'den 561’e çıkarıldı.

Adaylar, mezun oldukları/olacakları lisans programının uyması halinde, birden fazla sınıfı (Jandarma, İstihkam, Muhabere, Bakım, İkmal, Personel ve Maliye) tercih edebilecek.

Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nın İcra Ettiği ve Planladığı Önemli Faaliyetler ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, 2012 yılında Jandarma Genel Komutanlığı'na temin edilecek muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarında aranacak şartlar kapsamında, adayların mezun oldukları/olacakları lisans programı çeşidi 2011 yılında 157 iken, 2012 yılında 561’e çıkarıldığı belirtilerek, adayların, mezun oldukları/olacakları lisans programının uyması halinde, birden fazla sınıfı (Jandarma, İstihkam, Muhabere, Bakım, İkmal, Personel ve Maliye) tercih edebilecekleri bildirildi.

Uzman erbaşların özlük haklarını iyileştirmek maksadıyla, yaş haddi nedeniyle TSK’dan ayrılan/ayrılacak olan uzman erbaşların devlet memuru olarak istihdam edilerek, emekli olmaları ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul olanlardan istekli olanların yeniden uzman erbaş olarak istihdam edilmeleri sağlandığı ifade edilerek, "Bu kapsamda beş istekli personelin atamaları yapılmıştır. Ayrıca, yıllık izinlerine ilave olarak mazeret izni de alabilmeleri sağlanmış, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan uzman erbaşlara tazminat ödenmektedir." denildi.

Açıklamada, 2012 Yılı Yurt İçi/Yurt Dışı Mesleki Gelişim Planı çerçevesinde, yurt dışı yüksek lisans kontenjanı 6, yurt dışı doktora kontenjanı 7 olarak belirlendiği belirtilerek, şöyle denildi: "Yurt içinde ise 18’i sivil üniversitelerde olmak üzere 70 yüksek lisans kontenjanı, 12’si sivil üniversitelerde olmak üzere 29 doktora kontenjanı belirlenmiştir. Bu tür lisansüstü eğitimler ile Jandarma Okullarındaki öğretim üyelerinin nitelik ve nicelik yönünden gelişimleri sağlanarak eğitim seviyesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.""NEZARETHANELERİN TAMAMI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN HALE GETİRİLDİ"

Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluğunda bulunan nezarethanelerin tamamının, uluslararası standartlara uygun hale getirildiği aktarılan açıklamada, "Kadına yönelik şiddet ve çocuklara yönelik istismarla etkin olarak mücadele edilmesi hedeflenerek; Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile İl.J.K.lıkları bünyesinde Çocuk ve Kadın Kısım Amirlikleri teşkil edilmiştir. Anılan kadrolara bayan subay ve astsubay görevlendirilmesi planlanmıştır. “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi”ne yönelik çalışmalar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak devam etmektedir. Ayrıca, bu kapsamda bir AB Projesi hazırlanmış olup, Kasım 2012’de projenin icrasına başlanacaktır." denildi."KARAKOLLARA KADAR ÖZEL DONANIMLI CEP TELEFONLARI DAĞITILDI"

Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan “Bilgi Paylaşımı ve Kullanımına İlişkin Esaslar”a yönelik yapılan protokolle, suç ve suçlularla daha etkin mücadele etmek amacıyla, Jandarma birliklerine cep telefonu ile Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden sorgulama imkanı kazandırıldığı ifade edilerek, bu kapsamda, özel donanımlı cep telefonları tedarik edilerek karakol seviyesine kadar dağıtıldığı, adli birimlerce verilen yakalama kararları anlık olarak sorgulanmaya başlandığı kaydedildi. 156 Jandarma İmdat hattını arayarak Jandarma birimlerinden yardım isteyen vatandaşlara en kısa sürede ulaşılabilmesi amacıyla, mobil telefonlar için arayan abonenin konumu, sabit aboneler için ise adres bilgilerinin ilgili servis sağlayıcılarından alınarak, harita üzerinde gösterilebilmesi yeteneğinin birliklere kazandırılması maksadıyla, Acil Çağrı Konum Belirleme Yazılımı İl Jandarma Komutanlıklarında kullanılmaya başlandığı vurgulanan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Jandarma Kara Havacılık sınıfının teşkil edilmesi kapsamında, ilk defa 2012 yılında, Jandarma Kara Havacılık Sınıfına mensup subaylar Kara Harp Okulundan mezun olacaktır." denildi. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Moğolistan arasında, Avrasya Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı kurulmasına yönelik çalışmalar devam ettiği aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda, 08 Haziran 2011 tarihinde, Ankara’da ilgili kolluk teşkilatlarının komutanları arasında, Niyet Beyanı imzalanmıştır. Zirve Toplantısı ve İmza Töreni’nin Haziran 2012 ayında Azerbaycan’da yapılması planlanmıştır." denildi.

(CİHAN)


30 Ocak 2012 Haberleri 1 2 3 4 5