Zararlı otlar, yüzde 31,62 oranında ürün kaybına neden oluyor

SAMSUN - Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, tarımda önemsenmeyen zararlı otların önemli kültür bitkilerinde yüzde 31,62 oranında ürün kaybına neden olduğunu bildirerek, çiftçilere uyarıda bulundu.

Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünya genelinde buğday, mısır, çeltik, pamuk, soya gibi bazı önemli kültür bitkilerinde hastalık, zararlı ve yabancı otlardan dolayı ürün kaybı yaklaşık yüzde 67.15 olup, bunun yüzde 13.78’i hastalıklardan yüzde 21.75’i zararlılardan ve yüzde 31.62’si ise yabancı otlardan kaynaklandığını belirtildi. Yabancı otlarla mücadeleye başlayabilmek için, o yabancı otun Ekonomik Zarar Eşiği’nin bilinmesinin ana prensiplerden biri olduğunu vurgulanan açıklamada, yabancı otlarla mücadelenin kültür önlemleri ve kimyasal mücadele olmak üzere iki şekilde yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada Kültürel Önlemlerde, 'Sertifikalı ya da temiz tohumluk kullanımı, buğday tarımında yüksek verim ve kaliteli ürün elde etmenin ön koşuludur. Ekim nöbeti, uygulanan zengin ekim nöbeti sistemi ile yabancı ot florasındaki tür sayısı, yabancı otların ekimi yapılan kültürlere uyum gösteremediği için azalır; örneğin, tahılların ekim nöbetinin fazla kullanıldığı sistemlerde genellikle dar yapraklı yabancı otlarda artış, çok yıllık yem bitkilerinin kullanıldığı sistemlerde ise tek ve çok yıllık yabancı ot türlerinde yetersiz ışık ve yer nedeniyle azalış kaydedilir. Toprak işleme zamanında ve tekniğine uygun yapılmalı. Bulaşmayı engellemek için yanmış ahır gübresi ve toprak işleme aletlerinin temizliğine dikkat edilmelidir.' bilgilerine yer verildi. Kimyasal Mücadele de ise, "Hububatta çıkış sonrası yapılacak ilaçlamalarda yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu dönemde ve metrekarede 19 adet yabancı ot varsa ilaçlama yapılmalıdır” diye bildirilerek geç kalınmış bir ilaçlamanın etkili olmayacağı ifade edildi.

Ayrıca ilaçlama yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar, "Hedef yabancı ota göre uygun ilaç seçimi yapılmalıdır. İlaçlamadan evvel ilaca ait bilgiler mutlaka okunmalıdır. Tavsiye edilenden daha az veya daha çok ilaç kullanılmamalıdır. İlaçlama zamanı iyi tespit edilmelidir. Günün erken ve geç saatlerinde ilaçlama yapılmamalıdır. Hava sıcaklığının 10-11santigrat üzerinde olmalıdır." uyarısı yapıldı.

(CİHAN)

Zararlı otlar, yüzde 31,62 oranında ürün kaybına neden oluyor

28 Ocak 2012 Haberleri 1 2 3 4 5